EL MUSICAL

 

Aquest material forma part de la

LLicència Retribuïda B-2 Curs 2005-2006

Teatre musical: un projecte interdisciplinari i transversal a la secundària

Departament d'Educació

Generalitat de Catalunya

Autor: Josep Sala Colom

 

 

Gèneres del musical

TEATRE MUSICAL

CINEMA MUSICAL

1920s

1930s

1940s

1950s

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

AUTORS

Cole Porter

Leonard Bernstein

Andrew Lloyd Webber

EL MUSICAL A CATALUNYA

Dagoll Dagom