Omet navegació

Conclusions

En finalitzar qualsevol treball estadístic cal extreure'n conclusions. Això és el que us demanem en aquest apartat, que ens expliqueu quines han estat les vostres conclusions del treball realitzat. Per fer-ho ens podeu explicar:

  • Pel que fa  a les activitats:

Que creieu que heu descobert,  el que heu après, el que us ha sorprès, i és clar,  també el que no us ha agradat.

  • Pel que fa a la vostra tasca:

Què canviaríeu del que  heu fet,  el que introduiríeu o canviaríeu per millorar la formació, i sobre tot,  altres coses que creieu convenient dir.