Omet navegació

Mitjançant els gràfics

La representació de dades és un  pas posterior a la seva  recollida.

També aquí cal prendre decisions. I per fer-ho ens fa falta informació, de ben segur que les vostres respostes a les preguntes següents ens ajudaran a situar el tema.

Anàlisi de gràfics estadístics

Observeu els dos gràfics estadístics elaborats per programes de TV.

A la vista dels gràfics estadístics anteriors, contesteu les següents preguntes:

  • Què ens estan dient aquests gràfics?
  • Quines conclusions en podem extreure?
  • Com estan canviant les dades?
  • On es concentren? Com estan distribuïdes?
  • Què n'opineu d'aquests gràfics? 

Reflexió

El següent vídeo forma part de la col·lecció permanent del concurs videomat,  iniciat el curs 2012-13

 

Quins elements competencials veieu que apareixen en aquest projecte? Veure el document "Competències bàsiques en l'àmbit matemàtic. Educació Primària"