Omet navegació

Representació de les dades

Per tal de realitzar l'anàlisi de les dades utilitzarem les representacions gràfiques i les mesures estadístiques de tendència central. Val a dir que moltes vegades la recollida de dades en taules i la seva representació, ja sigui gràficament o amb mesures numèriques es presenten conjuntament. Així  ho podeu veure en la següent xerrada de Hans Rosling: 

La població mundial creixerà fins 9 mil milions en els propers 50 anys. Només augmentant el nivell de vida dels més pobres podrem controlar el creixement de la població. Aquesta és la paradoxal resposta que Hans Rosling revela a TED@Cannes mitjançant una nova i espectacular tecnologia visual (ja veureu).

 

Fixeu-vos en la següent activitat de  l'Escola L'estació de Sant Feliu de Guixols. En ella el procés de recollida i representació coincideixen.  Aquesta activitat es troba hostatjada en el web del CREAMAT.

Reflexió

Què n'opineu de l'activitat anterior? Penseu que podeu reproduir-la a la vostra escola?