Omet navegació

Mitjançant mesures estadístiques

Les mesures de tendència central ens indiquen al voltant de quin valor s'agrupa un conjunt de dades que hem obtingut. N'utilitzarem tres, de mesures de tendència central:

  1. Moda
  2. Mediana
  3. Mitjana Aritmètica

És important tenir present que hauríem d'utilitzar-ne dues per tal de tenir una visió més completa de la situació. I també cal conèixer els valors màxims i mínims de la sèrie de dades.

Això ho podeu veure molt clarament en el següent vídeo d'una seqüència d'un programa del canal de TV  "la sexta" que parla del sou mitjà i de la mediana dels sous. Veureu clarament la diferència entre una mesura i l'altra.


En podeu veure una explicació molt clara en el bloc de Clara Grima, professora de Matemàtiques, amb el suggerent títol:

"Con medias y a lo loco"

 

Activitat: Però quina diferència hi ha entre la moda, la mediana i la mitjana aritmètica?

Què és la moda? I la mitjana aritmètica? I la mediana? Haurem de llegir una mica un conte de Clara Grima: 

¡A la moda! Y a la mediana, y a la media…

Treballem la mediana i la mitjana aritmètica

Es tracta de crear tres conjunts de dades, totes les quals tenen han de tenir 6 elements, la mitjana una mitjana aritmètica de 50, una mediana de 50, i complir els següents criteris?
Conjunt A: Cada punt d'aquest grup es troba entre 35 i 65.
Conjunt B: Cada punt d'aquest grup és o bé menor de 25 o bé més gran que 75.
Conjunt C: La diferència entre dos valors consecutius d'aquest grup sempre és la mateixa. 
Quines diferències hi ha entre aquests conjunts? En què s'assemblen? Hi ha altres conjunts formats per  6 punts, una mitjana de 50 i una mediana de 50 que siguin diferents dels tres que heu creat? 

Per fer-ho us podeu ajudar del següent applet del web illuminations.