Omet navegació

Mètode Estadístic

IDESCAT ens ofereix una visió del que entenem per mètode de treball estadístic.  En la seva web  "APRÈN ESTADISTICA" ens ho expliquen.

Ara entrarem en les quatre parts del treball estadístic:

1) Identificar i formular preguntes

2) Recollida i tractament de les dades

3) Representació de les dades

4) Interpretació de les dades

Edats en el món