Omet navegació

Importància de l'Estadística a l'ensenyament

Arthur Benjamin és un Doctor en Matemàtiques que entre d'altres coses, matemàtiques, es dedica a fer espectacles al voltant del càlcul mental. Un exemple d'això que diem el podeu veure en el següent vídeo: Matemàgiques.

Però també ha fet una proposta certament innovadora al voltant de l'ensenyament de les Matemàtiques. Atès que el moment s'està tornant digital creu que cal donar més importància a l'ensenyament de l'estadística per sobre d'altres branques de la Matemàtica.

Reflexió al voltant del vídeo anterior

En un màxim de cinc línies ens agradaria que ens expliquéssiu la vostra opinió sobre les opinions que Arthur Benjamin manifesta en el vídeo anterior al voltant de l'ensenyament de les Matemàtiques. 

Què en penseu de les següents situacions que es poden donar en l'ensenyament de l'estadística? Us demanem que valoreu cadascuna de les afirmacions de 0 a 5. El 0 representa total desacord amb l'afirmació i el 5 total acord.