Omet navegació

Interpretació de les dades

Qüestions prèvies a la interpretació de les dades

Primer de tot anem a situar la qüestió igual que hem fet en els altres apartats. Us proposem que contesteu un seguit de ítems per situar l'estat de la qüestió.  Aquests ítems fan referència a: 

 • Com es fa la interpretació de les dades

 • Com es relacionen les dades i el context de la pregunta. 

 • Com es reflexiona sobre la validesa del resultat obtingut

 • Intervenció de la conversa en el treball realitzat pels nens i les nenes

Després de formular-nos preguntes, planificar i recollir les dades i fer-ne el seu anàlisi, Cal interpretar-los. Aquesta interpretació va lligada a respondre les preguntes que ens hem fet quan hem iniciat el treball estadístic. En aquesta interpretació sempre cal buscar la resposta a la pregunta que ens hem formulat i també, localitzar en el context en el qual hem obtingut les dades. Per tant sempre cal començar amb la frase "Les dades suggereixen.."

A continuació podeu llegir una sèrie de sentències estadístiques. Us demanem que ens en doneu la vostra opinió en base al treball estadístic que hem realitzat. Discutiu si sempre són certes , o  només algunes vegades o mai. Doneu exemples del que dieu.

  1. Si avui ha plogut, és igual de probable que plogui demà.

  2. En una escola sempre hi haurà dues persones que facin anys el mateix dia.

  3. En una escola cada dia hi haurà algú que faci anys.

  4. Seleccionem dues persones a l’atzar, una  a Barcelona i l’altra a Calcuta. La de Barcelona viurà més anys que la de Calcuta.

  5. Si en un grup de 40 persones totes llencen dos daus, només hi haurà una persona que traurà un doble sis.

  6. Si tirem un dau 100 vegades, traurem el mateix número d’uns que de sisos.

  7. Si llanço una moneda a l'aire 20 vegades, obtindré 10 cares i 10 creus.

  8. La mitjana, la mediana i la moda d’un conjunt de dades no poden tenir el mateix valor.

  9. La mitjana no pot ser menor que la mediana  i la moda.

  10. La meitat dels estudiants sempre tenen una nota inferior a la mitjana.

  11. En una prova pot ser que no hi hagi ningú per sobre de la nota mitjana.

  12. En un joc en el qual només es pot marcar un nombre parell de punts (0, 2, 10 o 50), la puntuació mitjana en una sèrie de jocs sempre ha de ser un nombre parell.