Omet navegació

Identificar i formular preguntes

Què millor que començar l'apartat de les preguntes que plantejant-nos-en algunes. La proposta és fer-nos una idea del tipus de preguntes que es formulen a les aules.

En el formulari us trobareu amb frases relacionades amb la formulació i identificació de preguntes estadístiques, heu de donar un valor entre 0 i 5 a cada frase, en funció de la importància que doneu a les afirmacions a les vostres classes. El 0 correspon a donar poca importància i el 5 a que penseu que és molt important.

Formular-nos preguntes

Idea important: La variabilitat és la base per a comprendre quan una pregunta és una bona pregunta estadística.

Cal tenir en compte: 

Els interessos propis: Ells mateixos, els companys, la família, l'entorn.

Exemples de preguntes: A quina hora vas al llit? Quantes taques té un guepard?

Quantes taques té?

 Quina feina haurem de fer com a mestres? Donar criteris per tal que les preguntes siguin útils

Exemples: Aquesta pregunta té sentit?  És una pregunta massa extensa? Pot confondre algú?

Formulem preguntes estadístiques (dades i variabilitat)

A continuació podeu veure un videoclip.  Anem a utilitzar-lo per formular-nos preguntes que es responguin amb dades i que puguin mostrar una certa variabilitat, o sigui, preguntes amb contingut estadístic. Penseu que el vídeo només ens ha de servir per vehicular les preguntes, les respostes poden ser obertes. 

Mireu el vídeo i us demanem que formuleu dues preguntes que compleixen les condicions d'una bona pregunta estadística.