Omet navegació

Introducció

Elements que formen aquest curs de formació en Estadística per a infantil i primària.

Blocs Temàtics

1.- Introducció: Importància de l'Estadística a l'ensenyament

2.- Què és fer Estadística? Elements fonamentals del treball estadístic:

  1. Identificar i formular preguntes
  2. Recollida i tractament de dades
  3. Representació de dades
  4. Interpretació de dades

3.- Conclusions 

En la següent presentació podeu veure com podem veure recollides aquestes idees:

Objectius

Ens proposem dos objectius:

1) Planificar un ensenyament / aprenentatge que garanteixi:

• L’interès, a partir de presentar activitats originals i creatives 

• El plantejament d’activitats amb sentit, que s’iniciïn amb una pregunta, facin la recollida, el tractament i la representació de les dades, i portin a una interpretació vàlida. Per això resultarà imprescindible conèixer i usar els paràmetres estadístics adequats en cada cas.

• La introducció progressiva dels continguts des d’educació infantil fins a finals de primària per garantir que vagin sortint tots i es construeixin de manera adequada. 

2)  Recollir informació i opinions dels mestres que participin en aquest projecte per tal d'incloure-la en la proposta de treball.  Agrairem que us plantegeu la vostra col·laboració de manera molt personalitzada, tant pel que fa a la vostra experiència i interessos com a la del grup.

Ens interessa:

  • que aporteu exemples que tingueu al cap sobre algun aspecte
  • que us animeu a provar algunes de les coses que proposem i ens digueu com us han funcionat
  • que ens feu arribar els vostres dubtes i dificultats
  • que argumenteu els vostres punts de vista
  • ... i tot allò que penseu que val la pena fer-nos arribar encara que no us ho haguem preguntat.