Eines psicopedagògiques
:

Criteris per l'organització de l'atenció a la diversitat

  Document Autors/es. EAP Descripció
GROC GROC Col·laboració entre universitaris i professionals de primària i secundària en exercici per la millora dels centres educatius.
Idees sobre la inclusió Seminari mestres d'EE de Terrassa Extret del llibre de la Teresa Huguet
Alguns criteris per l'organització de reforços

EAP de Terrassa

alguns criteris no exhaustius per organitzar els reforços al centre
Proposta d'índex pel capítol del PCC sobre atenció a la diversitat EAP de Terrassa. T. Surdé  
Dues maneres d'enfocar les dificultats EAP de Terrassa Comparació de la manera d'ensenyar i aprendre des del punt de vista de les dificultats o bé des del punt de vista curricular
Història de l'EE EAP de Terrassa. T. Julià Conferència sobre la història de l'EE
Me'n vaig. Ara torno. Aspectes a tenir en compte en relació a l’atenció dels alumnes a l’AEE EAP de Nou Barris Decisions per atendre els alumnes amb NEE per la mestra d'EE
Diversitat a Primària EAP de Badia del Vallès  
Comissió d'atenció a la diversitat EAP de Ciutat Vella  

Metodologies per l'atenció a la diversitat

  Document Autors/es. EAP Descripció
El treball cooperatiu

EAP de Terrassa

Petita explicació d'algunes maneres de portar a terme el treball cooperatiu.
Els grups cooperatius CEIP Can Puig. Banyoles Explicació pràctica del treball que es porta a terme en aquest centre
Cooperació i escola Grup cooperació i escola Propostes didàctiques pel treball cooperatiu, jocs, informació sobre jornades, etc.
Els racons EAP de Terrassa Definició breu de què són els racons amb propostes d'aplicabilitat
Material pels racons CEIP Marques i Casals Llistat de material per racons de Llengua
El treball en grup EAP de Terrassa Definició i criteris de treball en grup
Com organitzar la informació d'una classe de Naturals de 1r EAP de Terrassa. T. Surdé Criteris sobre com organitzar, representar i organitzar la informació d'una classe de Naturals de 1r.
Aspectes institucionals en la gestió de conflictes

EAP de Terrassa. T Julià

Criteris per revisar els documents escrits del centre i propostes concretes a la llum de la gestió de conflictes

Criteris per l'atenció als alumnes d'incorporació tardana

  Document Autors/es. EAP Descripció
Suggeriments per treballar amb alumnes que s'incorporen al nostra sistema escolar EAP de Terrassa. M.J. Montón  
Aprenentatge de llengües Entrecultures Llistat de llibres per treballar la llengua
Fons de documentació Programa d'educació compensatòria  
Vincles SEDEC Llibres

Criteris per treballar la lectura i l'escriptura

  Document Autors/es. EAP Descripció
El text escrit a l'etapa Infantil i al cicle Inicial CEIP Ferran i Clua. T. Julià Propostes i exemples per treballar el text escrit
Avaluació i assessorament de la comprensió escrita EAP L'Hospitalet. Sector B  
Criteris metodològics per treballar la llengua escrita EAP de Terrassa. T. Julià alguns criteris per treballar la llengua escrita de manera funcional
Tipus d'exercici per treballar la notícia EAP de Terrassa. T Julià Llistat d'exercicis per treballar la notícia
Habilitats lectores EAP de Terrassa. T. Julià Resum de com treballar les habilitats lectores
Llegir i escriure, ajuda a pensar? EAP de Terrassa. T. Julià Algunes reflexions sobre el pensament, la lectura i l'escriptura de la 2 setmana d'Ensenyament de Terrassa
Nivells de desenvolupament del llenguatge escrit EAP de Terrassa. T. Julià Quadre resum dels nivells de desenvolupament del llenguatge escrit extrets del llibre de l'Anna Teberosky
Què és llegir EAP de Terrassa. T. Julià Document explicatiu sobre què representa llegir
Treball a partir d'un conte EAP de Terrassa. T. Julià algunes idees per treballar amb els alumnes de l'etapa infantil el llenguatge escrit a partir d'un conte.
Punts a tenir en compte en la valoració de textos EAP de Terrassa. T. Julià algunes idees per valorar els textos dels alumnes
Treball de comprensió lectora EAP de Terrassa. M. Massip Resum sobre la comprensió lectora i tipus de treball a fer
Proposta de treball sobre la lectura i la comprensió EAP de Terrassa. T. Surdé Criteris i propostes per treballar la lectura i la comprensió

Criteris per treballar el llenguatge oral

  Document Autors/es. EAP Descripció
       
Funcions de la llengua i habilitats comunicatives EAP de Terrassa. T.Julià Criteris generals extrets del llibre de la M. José del Rio
Idees base per l'ensenyament de la llengua EAP de Terrassa. T. Julià algunes idees sobre l'ensenyament de la llengua
Onze dilemes de l'ensenyament de la Llengua EAP de Terrassa. T. Julià Resum de l'article "la communication en classe:onze dilemmes". de Philippe Perrenoud.
L’assessorament en l’ús del llenguatge a l’escola EAP de la Selva Sessions de formació al parvulari i material concret per treballar a les calsses

Altres

  Document Autors/es. EAP Descripció
Educació emocional Francesc Vilalta Interessant power point sobre el tema
       
       
       
       

 

Si teniu problemes per obrir els fitxers, aneu a buscar l'Adobe 5.0