Temporalització de Cicle Superior

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

A continuació podeu veure un model de temporalització de diferents Unitats de Programació en el Cicle Superior.

Al cicle superior d'educació Primària es realitzen 24 unitats didàctiques.

De les unitats didàctiques proposades, dues es realitzen durant tot l'any, essent unitats de programació transversals. A cada sessió es dediquen uns minuts al desenvolupament de la UP 1 i diferents sessions alternades durant al curs a la UP 2.

Les diferents unitats de programació estan distribuïdes en les diferents sessions del curs de cinquè i sisè, realitzant-se dues sessions per setmana d'una hora cadascuna.


Trimestre
Mes
Sessió
UP 5è
UP transversal
UP 6è
1r
Setembre
1
Presentació del curs - Inici UP 1
1
Avaluació Inicial - Inici UP 2
1
2
3
Octubre
4
5
6
1
2
3
4
5
Novembre
6
1
1
2
3
4
5
6
1
Desembre
2
3
4
5
6
2n
Gener
1
1
2
3
4
5
Febrer
6
1
2
3
4
5
6
1
Març
1
2
3
4
5
6
3r
1
1
2
Abril
3
4
5
6
1
2
3
4
Abril
5
6
1
1
2
3
4
5
1
Juny
2
3
4
5
6
1
Avaluació Final- Fi UP 1 i UP 2

Inici pàgina

Marga Mussons

Darrera Actualització: 14-6-2011