INICI
 
VOLUM
UNITATS de Volum  
       
            LES FORMES DELS OBJECTES

En aquest apartat s'incideix en diferents elements que contribueixen o han contribuït a definir la forma dels objectes tridimensionals. Es treballa principalment amb l'exemplificació d'escultures, arquitectures o objectes de disseny, per a discernir els elements formals i conceptuals que defineixen les seves característiques, la seva estètica o la seva significació.

 

Unitat 1
LA NATURA COM A REFERENT

Unitat 2
CONSTRUIR A PARTIR DE LA GEOMETRIA
Unitat 3
L'ESTRUCTURA COM A FORMA
Unitat 4
LA REPETICIÓ D'ELEMENTS
Unitat 5
EL MATERIAL

  ELS ESPAIS

El segon apartat està dedicat a la forma i característiques dels espais. Es treballa amb aspectes relatius a la configuració d'espais, a la seva ocupació o a la relació que estableixen elements que hi puguem col·locar. S'observa també com l'espai és base i material per a les creacions de diferents camps. Es treballa amb exemples i conceptes dels camps de l'escultura, l'arquitectura, l'urbanisme, el paisatgisme i les arts escèniques.

 
Unitat 6
LA DISPOSICIÓ EN L'ESPAI
Unitat 7
L'ORDENACIÓ DE L'ESPAI
Unitat 8
L'ESPAI ESCÈNIC

 EL COS

El cos ha estat una de les referències importants en el món de l'escultura, de les arts plàstiques en general i de les arts escèniques. Aquest s'ha pres com a referència en moltes creacions. El cos també és un element per al qual es creen molts objectes ja tinguin un ús pràctic, ornamental o simbòlic. En aquest apartat es treballa sobre les formes de representació del cos en l'escultura, també sobre la creació d'objectes per a aquest i, finalment, s'aborda com l'art ha utilitzat també el cos com a instrument i suport de les seves creacions.

 
Unitat 9
LA REPRESENTACIÓ DEL COS
Unitat 10
OBJECTES PER AL COS
Unitat 11
EL COS COM A OBRA