Programació CIWEBS DE CATALÀ Programació CM i CSMolt bo!

 

CAL.LIGRAFIA

http://www.xtec.es/centres/c5004723/Direccionalitat/DireccionsInici.htm
Les direccions en l'escriure. Lletra de pal, lligada i nombres.

http://www.xtec.cat/%7Emmulas/projecte/pagina2.html#
Com comencen a escriure els infants. Tipus d'escriptures.

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html
Per crear fulls en format pdf.

http://www.xtec.es/%7Esgiralt/labyrinthus/roma/litterae/lectura.htm
http://www.xtec.es/%7Etesquiro/projecte/index.html
Eines d'escriure al llarg de la història.

http://rdiezmer.blogspot.com.es/2011/06/word-practica-23-pauta-para-escribir.html
Pautes.

http://www.olesur.com/educacion/pauta_montesori.asp?nmax=0&e=Generar+otra+pauta
Generador de pautes Montesori.

http://www.olesur.com/educacion/crear-pautas.asp
Altres pautes.

http://blocs.xtec.cat/comunicat/2015/03/17/lletra-lligada-o-lletra-scrib/
http://blocs.xtec.cat/comunicat/2015/01/15/amb-quina-lletra-ensenyes-a-escriure/
Article.

DICTATS

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/
Dictats en línia.

https://psicoreeduca.wordpress.com/2014/03/30/passos-per-treballar-els-dictats/
http://es.slideshare.net/mbertr28/preparar-un-dictat
Passos per preparar un dictat.

http://genmagic.org/lengua2/dictats/dictat1c.swf
Completar un text- Es poden triar les lletres a treballar.

http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_1/gendicta_ca.html
GenDicta. Ortografia: treballem n, p, l, t, m i majúscules.

http://www.genmagic.org/gene_dicta/catala_3/gendicta_ca.html
GenDicta. Ortografia: treballem r.

http://www.genmagic.net/santjordi/gendicta_ca.html
Dictat de Sant Jordi.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash
/catala/cs/vent_del_nord/gendicta.swf

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/
catala/cs/ortografia_natural/gendicta.swf

Dictats. CS. Cinquè.

http://www.genmagic.org/gene_dicta/
Programa per generar dictats.

http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/dictats/
Diferents graus de dificultat.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/tree/treeMenu.swf
Dictats.

http://blocs.xtec.cat/comunicat/2011/01/11/tipus-de-dictats/
Tipus de dictats.

http://racotic.blogspot.com/2011/02/juga-el-gran-dictat-per-internet_24.html
Joc: El gran dictat.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/recullsdiversoseditorialedebe
Recull de dictats de l'Editorial Edebé.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1481
Com activar la memòria visual. Tipus de dictats. Interessant.

http://blocs.xtec.cat/comunicat/2011/01/10/dictats-interactius/
Dictats interactius.

http://www.slideshare.net/_Lila_/dictats-preparats-catal-2n
Dictats preparats 2n

LLIBRES LECTURALECTURA I COMPRENSIÓ CLUB DE LECTURA

"El verb llegir, com el verb estimar no suporta l'imperatiu." Jorge Luís Borges
"Jo sóc allò que he llegit i allò que estic disposat a llegir". Jaume Cabré

Motivació.

http://krokotak.com/2014/08/our-favourite-reading-figures/
http://krokotak.com/2014/04/diy-invitation-card-or-certificate-the-magic-book/

Registre lectura.

http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/REGISTRE.htm
http://www.slideshare.net/montsecasas31/registre-llibres-llegits

Estratègies.

http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com.es/p/estrategies.html
http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com.es/2014/06/programacio-estrategies-lectores-per.html
http://www.slideshare.net/beatriu.palau/estraorganitzadors-grafics?ref=http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com.es/p/estrategies.html
http://www.fundaciobromera.org/downloads/altres-recursos/articles/2.JOCS%20I%20ESTRATEGIES.pdf
http://3rpescolaandersen.blogspot.com.es/p/blog-page_6.html
http://www.slideshare.net/beatriu.palau/etiquetes-estratgies-copiar
http://www.slideshare.net/montsecasas31/estratgies-lectores
https://seminarimeegarraf.files.wordpress.com/2012/04/isabel-solc3a9-lectura-estratc3a8gies-1.pdf

http://www.slideshare.net/beatriu.palau/mosquit-tigre-34396367?related=1
Fer connexions.

http://www.slideshare.net/beatriu.palau/programaci-tallers-de-lectura-2013-14?next_slideshow=1
Programació taller de lectura.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0076/b4ed061c-3a75-40f1-b436-4e3073aff118/10_activitats_estrategies_comp_lectora.pdf
Activitats per treballar estratègies.

http://blocs.xtec.cat/comunicat/tag/estrategies-lectores/
Estratègies Montserrat Bertran.Bloc Paraules.

PLEC

Exemple

Lectura i escola.

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/575.pdf
Com crear un ambient lector a l'escola?

Lectura i família.

http://www.xtec.cat/centres/e3000433/altres_inicial/documents/7_lecturaIfamilia.pdf

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/553_0.pdf
Mètode per tenir fills lectors.

http://www.abc.es/20120526/familia-padres-hijos/abci-errores-padres-afan-hijos-201205251438.html#.UASjFo8JbSd.twitter
Drets del lector i erreors dels pares.

Piràmide lectura.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/88351433-4dec-424a-a5a3-7d228a01877a/guia_piramide_primaria.pdf
http://www.edu365.cat/piramide/primaria/index_primaria.html
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura/piramide
Piràmide lectura en format pdf i online.

Avaluació lectura.

http://eplion.blogspot.com.es/2010/09/pautes-per-avaluar-la-lectura.html
http://www.pinterest.com/micrar/avaluacio/
http://en.calameo.com/read/000134362d66e20176fd2
http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com.es/p/avaluacio-de-la-comprensio.html
Avaluació: pautes, rúbriques i altres.

http://es.slideshare.net/psicoreeduca/96166513-metodepermillorarlavelocitatlectoraactivitat1
Millorar velocitat lectora.

http://www.slideshare.net/beatriu.palau/rubrica-nivells-cl
Rúbrica per avaluar els nivells de comprensió lectora.

30 min. lectura diària.

https://prezi.com/wrlcoqgmf9lx/amb-30-minuts-nhi-ha-prou/
Interessant.

http://licbaixpenedes.blogspot.com.es/2011/11/30-minuts-de-lectura-diarisexemples.html?spref=tw
http://blocs.xtec.cat/comunicat/2013/05/06/els-30-minuts-de-lectura-diaris/comment-page-1/
http://es.slideshare.net/slideshow/embed_code/26493544
http://issuu.com/taulerbiblioteca/docs/biblioteca_rub__30__diaris_de_lectura_a_ep_07.03.2/174
http://www.lectura.cat/sites/default/files/ConferenciaImmaCanal.pdf
http://ambbonalletra2.blogspot.com.es/2011/11/30-minuts-de-lectura-diarisexemples.html
30 minuts diaris. Propostes.

http://www.slideshare.net/6sise/organitzaci-30-minuts-de-lectura-31079642?from_action=save
30 minuts diaris. Cicle inicial, graella.

Dossiers lectura.

Lectura en un centre educatiu.

http://www.planlector.com/index.asp
Dossiers de llibres de lectura per cursos.

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic
Dossiers de llibres de lectura per cicles.

http://www.edicionsdelpirata.cat/Propostes_didactiques.htm
Propostes didàctiques.

http://gruppromotor.llegiresunbonpla.cat/5e-i-6e-primaria/
http://gruppromotor.llegiresunbonpla.cat/3r-i-4t-primaria/
http://gruppromotor.llegiresunbonpla.cat/1r-i-2n-primaria/

Propostes didàctiques Santillana.

http://www.fundaciobromera.org/downloads/quaderns/quadern_2007.pdf
El fill del sabater. Enric Lluch. Conte i fitxa de comprensió.

http://www.fundaciobromera.org/downloads/quaderns/quadern_2008.pdf
El contador d'històries. Anna Ballester. Conte i fitxa de comprensió.

http://www.fundaciobromera.org/downloads/quaderns/quadern_2009.pdf
La xiqueta de les històries. Francesc Gisbert. Conte i fitxa de comprensió.

http://www.fundaciobromera.org/downloads/quaderns/quadern_2010.pdf
Llegir per a il·luminar la imaginació. Quadern didàctic commemoratiu del Dia Internacional del
Llibre Infantil i Juvenil, 2 d'abril (2010) a partir de la traducció d’un fragment extret de
«Como quien bebe agua», d’Agustín Fernández Paz (Educació primària).

http://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/pla_lector.php
Pla lector Barcanova.

http://www.editorial-bruno.es/
Lectura eficaç. Ed. Bruño.

http://www.animallibres.cat/propostes-didactiques.html?formigaprop
Animallibres: Propostes.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/lecturescomplement%C3%A0rieseditorialcruilla
Lectures per cicle de l'Editorial Cruïlla.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/milloral%27atenci%C3%B3editorialcruilla
Material atenció de l'Editorial Cruïlla. 3r i 4t.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/treballemtextoseditorialcruilla
Material comprensió de l'Editorial Cruïlla. 5è i 6è.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/recullsdiversoseditorialedebe
Lectures i comentaris de text Editorial Edebé.

https://sites.google.com/site/activitatsperquartdeprimaria/comprensio-lectora
Material.

Tipus de lectura. Propostes.

http://www.edubages.cat/moodle/pluginfile.php/1260/mod_resource/content/0/lectura_puntedu.pdf
Graella tipus.

http://www.slideshare.net/beatriu.palau/presentations
Propostes taller de lectura.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9504ea4c-6809-4aa5-baf7-74f65a1da7b8/angela_sommer_abella_gabarro.pdf
Acompanyament i guiatge de la lectura.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ff3e6e1-af9b-4d3b-b1de-535ca49e1809/Joana_Raspall_JF_Delgado_conferencia_gust_2011_2012.pdfhttp://www.xtec.cat/alfresco/
d/d/workspace/SpacesStore/6ff3e6e1-af9b-4d3b-b1de-535ca49e1809/Joana_Raspall_JF_Delgado_conferencia_gust_2011_2012.pdf

Idees per treballar poemes de la Joana Raspall. Dossier.

https://docs.google.com/a/xtec.cat/spreadsheet/pub?key=0ArhvmbetTOiDdE5KNmlxQzZ2eVMxNXJEdWxn
Y0RCZWc&output=html

Taller de lectura. Diferents activitats. Interessant.

https://sites.google.com/site/seselva1/Home/zona-dintercanvi/lecturaenveualta
Lectura en veu alta. Molt material.

http://blocs.xtec.cat/recursosee/2012/04/26/frases-repetides-i-encadenades/
Frases encadenades.

http://en.calameo.com/books/0001434709e6661acaaa3
Lectures repetides.

http://blocs.xtec.cat/recursosee/2012/05/19/materials-de-lectura-eficac/
Paraules retallades.

http://blocs.xtec.cat/recursosee/2011/10/13/lascensor-de-les-sil%C2%B7labes/
Tires de sil·labes.

http://www.slideshare.net/beatriu.palau/taller-de-lecturafluidesa-lectorapoemes
Proposta lectura poema.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab0743e6-1498-447a-82f3-5ad10c1f1e1c/llegint_imatges.pdf
Lectura imatges.

Comprensió lectora.

Comprensió lectora.
http://www.slideshare.net/marticerezo/activitat-15-ppt-proces-lectoriestrategiescomprensioc

Projectes de lectura.
http://www.binding-edu.org/
http://www.ccma.cat/324/El-Binding-un-metode-innovador-perque-els-infants-superin-les-dificultats-de-lectura/noticia/2243023/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/detectar-a-temps-les-dificultats-de-lectura-ajuda-a-resoldre-les-amb-exit/video/4804552/
http://escolanausica.cat/ca/content/projecte-petit-binding
Projecte Binding.

Recursos.

http://www.scribd.com/doc/146279313/RECURSOS#scribd
Recursos per la comprensió lectora i la redacció.

https://www.pinterest.com/mjberruezo/lectura/
http://www.pinterest.com/mjberruezo/
Lapbooks i altres.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria/ailectura/activitats
Diferents activitats. Interessant.

http://lecturaiaprenentatge.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html
Minilliçons de lectura.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/el-rebost-de-la-lectura/les-minireceptes
Minireceptes de lectura. Interessant. Exemples.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/
Lectura eficaç.

http://blocs.xtec.cat/recursosee/lectura-eficac/
Lectura eficaç.

http://cv.uoc.es/%7Enroige/jclic/portada.htm
Eficàcia lectora.

http://www.xtec.net/%7Esmora/activitats/eficacia.swf
Eficàcia lectora.

http://www.xtec.cat/crp-granollers/comprensio-lectora/index.htm
Comprensió lectora.

http://blocs.xtec.cat/clectora/
Comprensió lectora.

http://www.spreeder.com/
"VELOCITAT LECTORA AMB “SPREEDER”
Senzilla aplicació que permet escriure un text i fer vagi apareixent a la pantalla de l’ordinador
a la velocitat que li hem definit. Molt útil per treballar la velocitat lectora i ajustar-la a les
necessitats de cada alumne. El programa és en anglès però es pot escriure el text en català.
Per canviar les opcions de rapidesa cal escollir “settings”."

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_6/practica_4
Fluidesa lectora.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/index
Aprendre a llegir, escriure, matemàtiques. Transtors i recursos. Interessant.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_6/practica_2
Conciència fonològica.

http://iaqse.caib.es/proves_velocitat_lectora.htm
Proves velocitat lectora. Graelles.

http://www.xtec.es/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/50lectures/50lectures.htm
Proposta de 50 lectures. Infantil, Inicial, Mitjà, Superior i Secundària.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/escricenll/
Textos.

http://blocs.xtec.cat/primariaic/category/fomentar-la-lectura/abans-de-llegir-recursos/
Com fomentar la lectura.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1109
Activitats de lectura.

http://www.xtec.cat/sgfp/crp/videoprojector/descarrega/comprensio1.doc
Fitxa comprensió.

http://www.llegir.net/index.html
Aprendre a llegir críticament a Internet.

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.
01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=
ec1456f1ff399110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
ec1456f1ff399110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreces d'interès per fomentar la lectura.

http://convivexit.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do;jsessionid=
F16F70B54B67A5950B0896C6698F235C?ctrl=MCRST151ZI64154&id=64154

Adreces d'interès per fomentar la lectura.

http://blocs.xtec.cat/recursosee/consciencia-fonologica/
Joc fonològic.

https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B9yQKFl72ozWWXR2WWNPQ3ZMNGs/edit
Projecte: Coraline, Neil Gaiman.

http://cv.uoc.es/%7Enroige/jclic/por/index.htm
Clic conte.

http://cv.uoc.es/%7Enroige/jclic/ricard/index.htm
Clic conte

http://genmagic.org/lengua2/comprens2.swf
Posa-ho bé. Jocs de comprensió.

http://www.xtec.net/recursos/flash/galeria/llengua/c_lectora/complectora.swf
Comprensió lectora. CI i CM.

http://cloret.ceipflix.cat/
Recursos comprensió lectora. CI, CM i CS.

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/index.htm
Contes SPC.

http://www.xtec.net/%7Esmora/activitats/grill.swf
El cant del grill. Comprensió lectora.

http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/contes/
Racó del conte. També en castellà.

http://www.edu365.cat/vadellibres/index.htm
http://www.edu365.cat/vadellibres/llibre/en-curs/index.html
Va de llibres. El llibre del mes. Jocs, ...

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm
Els contes d'en Tom i la Laia.

http://www.ximixesca.com/
Programa d'animació lectora.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm
Propostes de lectura per ESO.

http://blocs.xtec.cat/vallverdu/
Cistella de rovellons. 43 llibres de Josep Vallverdú.

http://www.genmagic.net/audio_puzzles/
Audio puzzles.

http://www.tressisens.net/barril/primera.htm
Escrits sonors: Joan Barril.

http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
Entrena't per llegir.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm
Au, llegim!

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27851
La prestatgeria digital.Adreça i vídeo.

http://www.unamadecontes.cat/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=37636
Adreça i vídeo Una mà de contes.

http://www.maristes.cat/lleida.pri/espailec.htm
Lectura CI.

http://www.xtec.net/~lvallmaj/aniversa/10faules.htm
Al·legories filosòfiques.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/activitatcatala.htm
Textos per ser llegits.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=20
Quaderns virtuals de comprensió lectora.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=85
Quadern virtual: La rosa de Sant Jordi. Joles Senell.

http://clic.xtec.net/qv_biblio/act.jsp?activity_id=81
Quadern virtual: El zoo d'en Pitus. Sebastià Sorribas.

http://www.xtec.es/~eescola/quixot/quixot.htm
El Quixot. Activitats de recerca.

http://tastetsliteraris.blogspot.com/p/blocswebs-amb-recursos.html
Recursos.

http://www.scoop.it/t/comprensio-escrita/p/1050551547/neix-un-nou-projecte-mes-
recursos-xtec-blocs

Recursos comprensió lectora.

http://blocdepares.files.wordpress.com/2011/06/la-princesa-i-el-pc3a8sol.pdf
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=39616
La princesa del pèsol.

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1641a.htm
Lectures ESO.

http://edibadigital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102&ml=1
Galeria Puro Cuento. Material per imprimir.

http://llapiscolor.wikispaces.com/search/view/lectures
Petites lectures.

http://www.pinterest.com/pin/300756081338510891/
http://www.pinterest.com/pin/330522060125320988/
http://www.pinterest.com/pin/339247784402139865/
Lectura de frases i altres.

http://www.pinterest.com/Pollockro/animaci%C3%B3-lectora/
Recursos d'animació a la lectura.

http://www.slideshare.net/silviamndz/lectures-comprensives-primer-cicle-primria?related=2
Dossiers de comprensió lectora.

http://www.scribd.com/doc/222593088/Relaciona-Les-Preguntes-Amb-Les-Respostes
Relaciona preguntes amb respostes.

PROVES Avaluació i comprensió lectora (ACL).

http://xtec.cat/ceip-santmiquel/lectura.htm
ACL Inicial.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cb-orientacions/materials
Cicle mitjà.

https://docs.google.com/file/d/0B6eMJjzJLnhbWnNBQ0dVTHg3TTQ/edit?pli=1
ACL 6è.

http://xtec.cat/creda-tarragona/docs_creda/perfils/_aval_6comp_lect_acl5e.pdf
ACL 5è

https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/inspeccio/acl

https://sites.google.com/a/xtec.cat/manuals-lf/home
Manuals comprensió lectora de Medi.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0041/3119ac29-3721-4f42-940b-b6d8f81884c5/atrapats_pels_llibres.pdf
Atrapats pels llibres: activitats.

 • CITACIÓ FONTS D'INFORMACIÓ.

http://www.xtec.cat/centres/a8042019/departs/experim/documents/com_referenciar_les_fonts_d'informacio.pdf
Norma ISO 690:1987.

http://www.mariapinto.es/alfineees/citar/como.htm
Aprendre a citar.

http://www.xtec.cat/~eherrera/
Contes per treballar la lectoescriptura.

 • RECULL DE CONTES

http://www.xtec.cat/~eherrera/

http://www.contes.cat/escrits-contes/
Llegir contes. Interessant.

https://picasaweb.google.com/110258442099006389783
Contes a picasa per descarregar.

http://www.xtec.cat/~mmontene/web/contes.htm

 • EL MOLINET DE SAL

http://www.super3.cat/unamadecontes/demo/show_video/43
https://www.scribd.com/doc/45538078/El-Molinet-de-Sal

 • LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA

http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/category/2-llengua-catalana/tipologia-de-textos/

 • TRES PORQUETS

http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/category/2-llengua-catalana/tipologia-de-textos/
https://www.youtube.com/watch?v=KbFz3OD8MjA
http://www.super3.cat/unamadecontes/conte/Els-tres-porquets/angles/250
http://ca.tales.land/grans-classics/2/els-tres-porquets
http://www.contes.cat/escrits-contes/els-tres-porquets_504_1.html
http://es.slideshare.net/Iona69/els-tres-porquets-271796
http://www.pintar.cat/dibuixos-per-pintar-de-els-tres-porquets.html

http://blocs.xtec.cat/elcalaixet/?page_id=422

 • PATUFET

http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/category/2-llengua-catalana/tipologia-de-textos/

 • TRONS, CANONS I ESTELS

http://www.youtube.com/watch?v=FqcYcln5yWU
http://www.gencat.cat/economia/ur/butlleti/recercat/trons,%20canons%20i%20un%20estel.pdf
https://sites.google.com/site/1714tronscanonsestel/home

http://www.slideshare.net/socials3eso/guerra-de-successi?ref=http://escolacatalunya5e.
blogspot.com.es/

 • EL SECRET DE L'ÒSCAR

http://voramar.llegiresunbonpla.cat/wp-content/uploads/GuiesdActivitats/Guia-SecretdOscar.pdf

 • LA SIRENITA

http://www.editorialteide.es/OasisNet/Recursos/PL_Jallegim12_EPO_CAT.pdf
http://www.contes.cat/escrits-contes/index-3.html

 • EL FLAUTISTA DE HAMELIN

http://www.editorialteide.es/OasisNet/Recursos/PL_Jallegim10_EPO_CAT.pdf

 • EL GAT AMB BOTES

http://www.editorialteide.es/OasisNet/Recursos/PL_Jallegim11_EPO_CAT.pdf
https://www.bromera.com/tl_files/propdidac/21/21012.pdf
http://ca.tales.land/grans-classics/7/el-gat-amb-botes
https://www.youtube.com/watch?v=_kKYFvkyjJQ
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/les-tres-bessones/el-gat-amb-botes/video/5481992/

http://www.slideshare.net/Bibliosantjordi/el-gat-amb-botes
http://www.xtec.cat/~mmontene/web/elgatambbotes.htm
http://www.xtec.cat/ceipsegimoncomas/revista/xerraire%2037/CMgatbotes.htm
http://xtec.cat/ceipflix/calaixDeixes/trobadesVirtuals/femTeatre/elGat/elGat.htm
https://www.google.com/doodles/charles-perraults-388th-birthday
http://blocs.xtec.cat/dracmagic/2010/05/16/charles-perrault/

 • PETER PAN

http://ca.tales.land/grans-classics/51/peter-pan
http://www.alu.ua.es/j/jmn4/peter_pan.htm
http://www.xtec.cat/crp-santandreu/03_biblioteques_esc/centres/pompeufabra/exp_pompeu.htm
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8039628_2624/llibre/index.php?section=4&page=23
http://www2.totcontes.com/contes/peter-pan/
http://www.pintar.cat/dibuixos-per-pintar-de-personatges-de-contes-infantils.html

http://www.pinterest.com/pin/468726273689698679/

http://www.editorialteide.es/OasisNet/Recursos/PL_Jallegim07_EPO_CAT.pdf

http://www.contes.cat/escrits-contes/index-2.html

LA BIBLIOTECA ESCOLAR.BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL

La biblioteca escolar, de la qual tots els centres han de disposar (article 88.1 de la Llei d'educació), és un
recurs més per a l'assoliment dels objectius del projecte educatiu de cada centre. Les funcions de la biblioteca
escolar s'han de preveure precisament a partir dels objectius del projecte educatiu, i les activitats planificades
en relació amb la biblioteca i els serveis que ofereix a la comunitat escolar formen part de la programació general
anual del centre.

http://www.xtec.cat/~fvilasec/ciencia%20helenistica/biblioteca%20alexandria.htm
http://blocs.xtec.cat/elceldelsmites/2013/06/17/la-biblioteca-dalexandria/
Biblioteca d'Alexandria.

http://bibliopoemes.blogspot.com.es/2008/02/amor-en-la-biblioteca-poema-damor-en.html
Poema d'amor en la biblioteca.

http://www.cece.gva.es/polin/docs/WebHelp/Ajuda_SALT.htm#presentacio.html
Normes citacions bibliogràfiques.

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars/
Blocs de biblioteques.

http://www.scoop.it/t/bibliotequesescolars
Recursos.

http://genius.diba.cat/inici
Gènius. Portal de biblioteques.

http://blocs.xtec.cat/bibliotecafolchitorres/
Biblioteca.

http://www.diba.es/chilias/inici.asp
Biblioteca virtual.

http://blocs.xtec.cat/jaleixan/Biblioteca/biblioteca/
Recursos biblioteca.

http://www.bibliotecaescolar.info/
La biblioteca escolar com a eina educativa. Molt interessant.

http://blocs.xtec.cat/bibliositjar/
Bloc biblioteca.

http://www.bibliotecaescolar.info/habitlector/webs.htm
Adreces.

http://www.xtec.net/innovacio/biblioteques/
Puntedu.

http://www.xtec.cat/epergam/biblioteca/
http://www.reporteducacio.cat/?p=792
El racó de l'epèrgam.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA
/LECTURA%20DE%20CONTES.htm

Biblioteca telemàtica. Enllaços.

http://cuadernodejorgepedrosa2.blogspot.com/
Recursos TIC per a biblioteques escolars.

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/
Arxiu/SIS/bibliografia%20escolar%20-%20imaginacio.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/
Arxiu/SIS/bibliografia%20escolar%20-%20coneixements.pdf

Bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d'Educació Infantil i Primària.

http://www.bibliotequesgirona.org/infantil/index.php?pag=pagines&secc=rescoles&id=71
Com organitzar la biblioteca escolar.

http://cataclic.cultura.gencat.cat/
Catalic. Pots organitzar la teva pròpia biblioteca.

http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolar/tag/joana-raspall/
Biblioteca escolar.

http://blocs.xtec.cat/somnis/raco-de-poesia/
Biblioteca escolar.

http://www.callusdigital.org/lacenet/monllibres/index.php
El món dels llibres. Projecte col·laboratiu.

http://biblioteca-santjordi.blogspot.com.es/search/label/jocs
Jocs.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/lectura-biblioteca/
Recursos.

http://blocs.xtec.cat/puntedumanuelortiz/category/bibliocursa/
Bibliocursa.

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura/enllacos
Impulsar la lectura.

http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee/suport/seminari/lectura_facil
Lectura fàcil.

http://colegios.pereiraeduca.gov.co/instituciones/galeriadigital/Espanol/_Literatura/Doc_web/
Libreria%20infantil1/sites/rincon/index.htm

El rincón del libro.

http://www.youtube.com/watch?v=80-XPK_O-Yw&feature=player_embedded
El increíble niño comelibros.

http://www.tulabooks.es/?mod=fic_bus
http://biblioinformatiu.standreu.org/2012/06/tulabooks-un-cercador-de-llibres.html
Cercador de llibres.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1197788743111&idContent=
45813&locale=es_ES&textOnly=false

Taller de lectura en castellà.

http://www.e-nans.com/indexcat.htm Contes personalitzats.
Contes personalitzats.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=
72885&textOnly=false&locale=es_ES

Exploradors de biblioteques.

http://bibliolectors.tumblr.com/
Lectura en imatges.

CURS BIBLIOTECA
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/documents_formacio/be_1/index.htm

Curs biblioteca.
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/recursos.htm
http://www.xtec.es/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/index.htm
Recursos.
http://www.xtec.net/epergam/formacio/biblioteca.htm
Biblioteca.

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/pdf/documents_formacio/be_1/dpgm1/
fitxers/IFLA_escolar.pdf

Directrius IFLA/UNESCO.

http://www.bnc.es/lemac/
http://www.bnc.es/sprof/normalitzacio/lemac/lemac1.php
Llistats d'encapçalaments de matèria en català.

http://w3.bcn.es/fitxers/cdam/bibliografiabibliotequesescolars.457.pdf
Recursos electrònics.

DINAMITZACIÓ.
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cmd/bib/be1/modul_7/
dinamizacion_bibliotecas_escolares.pdf

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cmd/bib/be1/modul_7/dinamitzacio.pdf
http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolar/

http://www.xtec.cat/centres/e3001127/03cs/conDiplomes/diplomes.htm
Dinamització. Concurs de diplomes per Sant Jordi.

http://www.xtec.cat/crp-santfeliu/puntedu/falguera/falguera_apadrin.htm
Dinamització. Apadrinament lector. Documents. Interessant.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqdiccionaris/index.htm
http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=
2871&id_pagina=1

http://www.xtec.cat/~mescorsa/calaixeraCI/cacera_tresor/EL%20TRESOR%20DE%20LA%
20BIBLIOTECA%202.html

http://anna.ravalnet.org/webquestmonllibres/index.htm
Webquests i Caceres.

http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolar/
http://jaumecentelles.cat/
http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/
http://www.xtec.cat/ceip-cossetania/biblioteca/biblioteca.html
http://blocs.xtec.cat/bcastelltort
http://www.diba.es/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/
projectebibliotecaiescola.asp#disponible

http://genius.diba.cat/
Exemples Primària.

http://blocs.xtec.cat/ieslaroca/
http://blocs.xtec.cat/bibliotecadelamardelafrau
http://phobos.xtec.cat/iesrdt/
http://www.xtec.cat/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/bonespractiques.htm
Exemples Secundària.

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cmd/bib/be1/modul_7/
com_fomentar_habit_lector.pdf

NORMES DE LA BIBLIOTECA
http://intercentres.cult.gva.es/iesvilamarxant/pdf/normas_biblioteca_1.pdf
http://www.xtec.cat/centres/b7003392/Biblioteca/normes.htm

http://pladelametller.files.wordpress.com/2008/04/biblioteca-escolar-puntedu.pdf
En format tríptic.

https://docs.google.com/present/view?id=dfdgpv3k_225dp33x8gw
Els drets del lector.

GUIA DE LA BIBLIOTECA
http://www.blocteka.blogspot.com.es/p/guia-de-la-biblioteca.html
http://bibliotecamontfollet.blogspot.com.es/
http://biblioteca-santjordi.blogspot.com.es/
http://phobos.xtec.cat/ceipmdremei-alcover/biblioteca/
http://blocs.xtec.cat/bibliotecamariarubies
https://docs.google.com/file/d/0BxzyqUO-kn5eNmU4MmYwZWMtNTQ0My00NWU3LTk1MWEtZjc2NTk3MWY4Mjkw/edit?hl=ca&pli=1
Guies.

DISSENY D'ACTIVITATS PER SER AUTÒNOMS
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200304/memories/823m.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares/tareas_files/Blitzverde4%20cas.pdf
http://odissea.xtec.cat/file.php/4982/M7/fitxa_adjunta.doc
http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares/blitz_files/verde5.pdf


CALÀLEGS DE CERCA I TREBALLS DE RECERCA

http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat
http://sinera.diba.cat/
http://iweb782.bcn.es/cgi-bin/absyseduopac/O9024/ID29323593?ACC=101
http://80.32.119.252/ABSYS/abwebp.exe/
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat
http://aplitic.xtec.cat/epergam/web/biblioteca.jsp
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unitat3/portadaindex.htm
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat
http://ccuc.cbuc.cat/*cat

http://www.xtec.cat/~esanchez/webquest/pdf/mou-te_pel_google.pdf
Mou-te pel Google.

http://bibliotecnica.upc.edu/es/habilitats/l039estrategia-de-cerca
Estratègies de cerca.

http://www.bibgirona.net/salt/cerca_internet/index.htm
Taller de recerca per infants.

http://www.slideshare.net/miracontes/activitat-busquem-a-la-xarxa?ref=http://blocs.xtec.cat/
bibliotecaescolar/

Activitat de cercar informació.

http://www.bibliotecaescolar.info/procesdecerca/
La cerca i la recuperació de la informació.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/practiques-d-interes/cercalliurepautadaplantesenperilld%E2%80%99extincio
Exemple de cerca lliure pautada: plantes en perill d'extinció.

http://blocs.xtec.cat/minireceptesliteraries/2011/06/11/atles-i-google-maps/
Cerca en atles i google maps.

http://www.scribd.com/doc/69472778/CS-La-Xarxa-que-mes-pesca
La xarxa que més pesca.

http://www.scribd.com/doc/69835032/La-Caixa-de-Les-Preguntes
La caixa de les preguntes.

http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=6268&id_pagina=1
Va de bruixes.

http://issuu.com/miracontes/docs/activitat_ets_bon_observador
Ets un bon observador? Tractament de la informació.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/desori-a-la-biblioteca/
Desori a la biblioteca.

http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=249
Competència informacional: Fonts primàries (diccionaris, enciclopèdies, atles, mapes, diaris, ...).

http://issuu.com/miracontes/docs/namec673c4_20100517_172233#share
Classificació de materials.

http://issuu.com/biblioteca_escoladelclot/docs/programa_apendre_a_investigar_cm/1#download
Aprendre a investigar.

http://issuu.com/miracontes/docs/cerquem_llibres_al_cataleg
Cerquem llibres.

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be2/modul_2/index
Plantejar una cerca.

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be2/modul_3/index
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca/localitzar#TOC-Prposta-de-
gradaci-de-mapes-de-les-fonts-d-informaci-

Localitzar informació.

http://www.bibliotecaescolar.info/procesdecerca/fase3/planainici3.htm
Què he trobat del que buscava? Selecció i valoració de la informació.

http://www.sociedadelainformacion.com/20011103/invisible/internetprofundo.htm
Recuperar información de la Internet profunda.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/magatzem-cinfo/cinfo-articula4-sequEO1-cerca.pdf?=ANoY7cqk4dfqgCZF__TUz2sVCLWByBkdPVS63ycPakwFJOzUlSXBZODGDgCkI
462lRoX195A&attredirects=0

Quadre pautat per cercar informació.

http://www.xtec.cat/ceipgalileogalilei/web/escola/puntedu/recerca_n/recerca.htm
Treballs de recerca a la biblioteca.

ORDENACIÓ DE DOCUMENTS. CDU.
http://bd.ub.edu/bescolar/IMG/pdf/adaptacio_cdu.pdf
http://phobos.xtec.cat/ceipmdremei-alcover/biblioteca/formacio-dusuaris/cdu
http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca/epergam/entorndebiblioteca/cdu
Classificació Decimal Universal.
Adaptació de la CDU per a les biblioteques escolars d'Infantil, Primària i Secundària.
http://www.xtec.cat/epergam/CDU/fitxers/cdu.htm
Informació.
http://prezi.com/ahcqdjkwlooe/com-utilitzo-la-cdu/
Prezi CDU.

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=ca
CDU en línia. Interessant per saber el codi.

SIGNATURA TOPOGRÀFICA:
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be1/modul_3/practica_5
http://www.bib.ub.edu/atri/tutorial1/4/signatura/que/
Signatura topogràfica.

CARNET I DIPLOMA DE BIBLIOTECA
http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com.es/2012/02/carnets-para-bibliotecas.html
Models.

http://blocs.xtec.cat/smcrosbib/files/2011/02/carnet.jpg
Carnet d'apadrinament de lectura.

http://www.diba.es/biblioteques/documentspdf/diploma.pdf
Diploma.

FORMACIÓ
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/dir/index
Cursos.

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be3/guia
Curs Pla Lector.

http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares/blitz_files/verde5.pdf
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200304/memories/823m.pdf
Formació.

TRACTAMENT DE LA COMPETÈNCIA DE LA INFORMACIÓ

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be2/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be3/modul_3/index

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cmd/bib/be1/modul_7
/competencia_informacional.pdf

http://www.bibliotecaescolar.info/competencia/programa.htm
http://blocs.xtec.cat/bcastelltort/cerca-dinformacio-ok/
http://www.edu365.cat/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/magatzem-cinfo/cinfo-
articula3-graella-continguts1PRI.pdf?attredirects=0

Competència informacional.

http://www.bibliotecaescolar.info/competencia/programa.htm
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cmd/bib/be1/modul_7/
competencia_informacional.pdf
http://blocs.xtec.cat/bcastelltort/cerca-dinformacio-ok/
http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolar/
http://blocs.xtec.cat/bcastelltort/
http://jaumecentelles.cat/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/home
Molt interessant.

LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL I LA BIBLIOTECA
http://innovaabierta.wikispaces.com/file/view/delconocimiento+s%C3%B3lido+a+la+cultura+
l%C3%ADquida,+manuel+area.pdf

"Del conocimiento sólido a la cultura líquida, Manuel Area"

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0123498&BATE=microelectr%25C3%25B2nica
Microelectrònica.

http://www.xtec.cat/~jjordan/infobat/maqui/histor1.htm
Història dels ordinadors.

http://www.xtec.cat/~jjordan/infobat/maqui/histor2.htm
Classificació dels ordinadors per generacions.

http://www.uoc.edu/uocpapers/1/dt/cat/coll.pdf
Lectura i alfabetisme en la societat de la informació.César Coll.
"El concepte d’alfabetisme s’expandeix i, al costat de l’alfabetització relativa a la cultura letrada, comencen
a prendre forma altres alfabetismes relacionats amb la cultura tecnològica i altres elements característics
de la societat de la informació..."

"Emilia Ferreiro (op. cit., pàg. 12) ens recorda que «tots els problemes d’alfabetització van començar quan es
va decidir que escriure no era una professió sinó una obligació i que llegir no era marca de saviesa, sinó marca
de ciutadania".

http://www.xtec.cat/crp-santcugat/article_MONERO_POZO_2001.pdf
¿En qué siglo vive la escuela?
" A menudo la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI".

http://blocs.xtec.cat/loriolet/internet/
Symbaloo Competència informacional.

http://blocs.xtec.cat/loriolet/competencia-lectora/
Symbaloo Competència lectora.

http://pinakes.educarex.es/numero3/descargas/colaboraciones2.pdf
¿Qué es alfabetización informacional?

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/competecia-informacional/models-per-trebalar-amb-
informacio#TOC-Model-Tres-Fases-2007

Models per a treballar la informació.

http://docentes.leer.es/files/2011/06/art_prof_biblioescolar_monicabaro.pdf
Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones.

http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70:la-biblioteca-
escolar-20-el-cambio-necesario&catid=7:monografico&Itemid=25

Biblioteca 2.0. El cambio necesario.

http://www.bibgirona.net/salt/cerca_internet/index.htm
No et perdis! Taller de cerca per Internet.

http://www.bibliotecaescolar.info/procesdecerca/index.htm
Cercar i recuperar informació.

L'HIPERTEXT
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/homepage.html
http://www.hipertexto.info/

http://www.llegir.net/index.html
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200506/memories/1105m.pdf
Lectura a Internet. Recerca de la informació. Interessant!

BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR

http://www.xtec.cat/ceipgermanesbertomeu/port%20ord%20biblio/web%20biblio%20digital/
marc%20tot.htm

Classificats CDU.

http://biblioesteve.blogspot.com.es/p/c-mitja.html

http://www.bibgirona.net/salt/alfabetic/marc_alfab.htm
Biblio virtual.

BOOKTRAILERS

http://jaumecentelles.cat/2014/01/03/nova-seccio-els-booktrailers/
http://blocs.xtec.cat/classedeltoni/booktrailer/
https://sites.google.com/site/70petitprincep/la-gran-pregunta
http://blocs.xtec.cat/bibinsfuster/tag/booktrailer/
http://blocs.xtec.cat/ceipdalmaucarles/archives/category/activitats-de-les-classes/cicle-mitja
http://jaumecentelles.cat/recomanacions/

LECTOESCRIPTURA TIPOLOGIES TEXTUALS ESTILS D'ESCRIURE TIPOLOGIES TEXTUALS
"Nulla dies sine linea", Plini el Vell (escriptor romà 23 - 79 dC)
Que no passi cap dia sense llegir o escriure una línia.

 

APRENDRE TEXTOS

http://edprimariacatala.blogspot.com.es/2012/01/resum-proposta-constructivista-per.html
Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. TEBEROSKY, A. (2001).

http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/rere.htm
CASSANY, D. (2003).

http://www.slideshare.net/mbertr28/levoluci-de-lescriptura-en-els-infants
Etapes.

http://agora.xtec.cat/ceip-drsobreques/wp-content/uploads/usu198/2015/02/Recomanacions-centres-sobre-expressio-escrita.pdf
Recomanacions escriptura.

http://www.xtec.cat/~eherrera/
Treball de lectoescriptura amb contes. Interessant.

https://plus.google.com/photos/111295357234401611222/albums/5584661978421564721?banner=pwa
Imatges per crear històries.

http://quadratsrodons.blogspot.com.es/2011/01/expressio-escrita-i-oral.html
Idees per escriure.

http://childtopia.com/index.php?module=home&func=aeletras&myidioma
=spa&idphpx=juegos-educativos

Aprendre a dibuixar lletres: lligada, de pal i d'impremta.

http://blocs.xtec.cat/cgalobar/category/lectoescriptura/
Recursos.

http://xtec.es/%7Emmulas/projecte/index.htm
Llegir i escriure, quina aventura!

http://genmagic.org/lengua2/enom1.swf
Sóc un... Sóc una...Cicle Inicial.

http://anna.ravalnet.org/espaididactic/wqcontes/
Webquest: Vet aquí... Conte. CI.

http://www.bibgirona.net/salt/contes/index.htm
Llegir i escriure contes.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3325
Aprendre a llegir i escriure. Activitats de lectoescriptura.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2540
Els fruits de la tardor.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1107
Activitats de llengua.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/cavallcervol.doc
Completar conte.

http://www.educalia.org/externs/sj03/c/index.htm
Escriure un conte.La màgia de les paraules.

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
Petites històries.

http://www.xtec.es/ceipvallgarriga/biblioteca/calaix.htm
Calaix de sastre.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/llopicigonya2.doc
Cercar al diccionari.

http://xtec.net/%7Embonet23/copia%20td109%20lloren%E7/index.htm
Aprenem a llegir i escriure. Com fer un llibre.

http://www.xtec.es/ceip-santiscle-vidreres/primaria
/tipologies%20textos/tipologia.htm

Treball de tipologies textuals, per cicles.

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm
Quadre i exemples de les tipologies textuals.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/01ci/primer
/catala/lecto-escriptura/lecto-escriptura.htm

Recursos de lectoescriptura. Molt interessant.

http://www.xtec.cat/%7Emiborra2/webquest/index.htm
Webquest: Poesia i música. CS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3434
Lectoescriptura: La classe, la roba i els aliments.

http://blocs.xtec.cat/rmarin/activitats-de-lectura-i-escriptura/
Activitats.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/cat/cat1/copiamemima.swf
http://phobos.xtec.cat/dgraell/cat/cat3/copia3r.swf
Copiar paraules.

http://aprendreaensenyar.blogspot.com/2008/03/tipologia-textual.html
https://docs.google.com/presentation/d/1WXp1-rkW1xd2jp5j0X0LxbX_R_1MFisZesyHzSbXoaY/
embed?hl=ca&size=s#slide=id.p13

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/fic/cco/cco01/fase_3/bloc_1/
classificacio_textos_pisa.pdf

Tipologies textuals.

http://www.pinterest.com/emparpons/escriptura/
http://www.pinterest.com/evapujolm1/escriptura/
http://www.pinterest.com/laialeon/llengua/
Recursos.

http://www.pinterest.com/nunu105/contes/
Recursos contes.

http://blocs.xtec.cat/bibliocastanyer/2009/09/20/poemes-de-tardor/
Poemes de tardor.

http://blocs.xtec.cat/recursosee/2012/04/06/el-joc-de-les-frases-i-la-paraula-intrusa/
Dossier la paraula intrusa.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5217a33e-67b2-4b23-b784-1ceb884d9272/
millora_ex_escrita_0607.pdf

Millorar expressió escrita.

https://www.pinterest.com/joanamel/tipologia-textual/
Tipologies textuals.

http://bibboto.wikispaces.com/file/view/clubs_lectura_infantil.pdf/377499612/clubs_lectura_
infantil.pdf

Clubs de lectura.

ORTOGRAFIA I GRAMÀTICA JOC ESCOMBRA Recull ortogràfic Jocs
CONSTRUIM FRASES ORTOGRAFIA CS ORTOGRAFIA CM ORTOGRAFIA CI

MEmÒRIA VISUAL

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1602i.htm
http://www.youtube.com/watch?v=QgLKKb-piS4#t=223
Daniel Gabarró Berbegal. Bona ortografia sense esforç: materials d'aprenentatge de l'estratègia
ortogràfica. A partir de la programació neurolingüística.

(nombre d'errors x 100)
____________________ = _____% d'errors ortogràfics

nombre de paraules escrites

https://www.scribd.com/doc/39811657/Bona-Ortografia-Docents-Cat
http://blocs.xtec.cat/comunicat/2010/10/23/millorar-lortografia/
Interessant la proposta de Daniel Gabarró i Conxita Puigarnau, on proposen estratègies per a treballar i millorar l’ortografia a l’escola primària i a la secundària.

http://www.slideshare.net/reporteducacio/ortografia-gabarro?from_action=save
Com ensenyar l'ortografia.

http://www.totcontes.com/grans-classics/22/el-gegant-egoista
http://www.super3.cat/unamadecontes/conte/el-gegant-egoista/catala/263
http://vavescola.com/dia_internet/dia_internet_cervantes/CONTE/LLEGIT/conte_gegant.html

https://docs.google.com/document/d/1DgrIXOUzDeoHZfxJ8P5zfIaH6-Ejuom3m32XnEf7-oo/edit?pli=1
http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/primavera/Conte%20el%20gegant%20egoista.pdf
http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/lectures/wilde/acti1wilde.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=7868&p_num=3
http://www.super3.cat/unamadecontes/demo/show_video/15
El gegant egoista. Òscar Wilde.

http://www.youtube.com/watch?v=89K-yXcd764
Òscar Wilde.

http://genmagic.org/lengua1/palabras_cuerpo2.swf
p**s. Ortografia Cicle Inicial Cos humà.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm
Aventura't amb l'ortografia.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1110
Activitats de llengua per a CI: gramàtica, ortografia, lèxic, lectura, ...

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/llopicigonya.doc
Correcció conte.

http://www.xtec.net/dnee/jornada/taller0506_13_mat.htm
Ortografia:La B i la V /La C i la QU /La G i la J /La S sorda i
sonora (s, ss, c, ç, z) /La X i els dígrafs ix-tx-ig/ La R
/Les majúscules i l'apòstrof.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1248
Ortografia 6è.

http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml
Verbs catalans conjugats.

http://www.cpnl.cat/recursos/gramatica.html
Consorci per la normalització lingüística. Normes i activitats. Diccionaris.

http://www.edu365.cat/escriptori/clinia/index.htm
Català en línia. Ortografia i gramàtica.

http://esadir.cat/
Gramàtica, fonètica, ortografia,...

http://www.ub.es/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html
Servei de Llengua Catalana. Dubtes.

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
Resum de gramàtica bàsica.

http://www.quia.com/pages/ortografia.html
Ortografia.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/perque/index.htm
Per què, perquè, per a què.

http://esadir.cat/sintaxi/conjperque
Per què/ perquè

http://www.genmagic.org/lengua3/alrev1.swf
Al contrari.

http://www.genmagic.org/lengua3/lab2c.swf
Laberint de frases.

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/ortografia.htm
Lliçons i exercicis d'ortografia.

http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/index.html
Repassen l'ortografia.

http://iesreguissol.xtec.cat/webIES/webReguissol/centrals/cellers/
DEPARTAMENTS/projecteAnna/centrals/centralsMaterialsBAT/
consells%20ortografia%20BAT.htm

Consells ortografia.

http://www.edudigital.es/
http://boiraeditorial.com/home/images/PDF/article_vocabulari_edudigital.pdf
Curs d'ortografia.

http://www3.uji.es/~sifre/llengua1/l1exercicis/llengua1exercicisquadres.html
Exercicis.

http://vedruna-angels.org/blocs/erradescatala/
Caçadors d'errades.

http://www.ub.es/slc/ffll/apren/gram.htm#1
Resum gramàtica bàsica.

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/gramatica.htm
http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/morfologia.htm
Lliçons i exercicis de gramàtica.

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/fonetica.htm
Lliçons i exercicis de fonètica.

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/2009/04/llicons-i-exercicis-ortografia-catalana.html
Adreces.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/recullsdiversoseditorialedebe
Recull de fonètica i ortografia de l'Editorial Edebé.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/recullsdiversoseditorialedebe
Recull de gramàtica de l'Editorial Edebé.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/catal%C3%A0
Recull ortografia 4t. de l'Editorial Barcanova.
Definicions gramàtica.

 • FRASES PER PENSAR.

http://sik.cat/asdf/frases.html
http://www.xtec.cat/~nsarsane/frases_pensar.htm

VOCABULARI DÒMINI DE LLETRES FITXES ORDRE ALFABÈTIC

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/vocabulari
Pots descarregar làmines.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala/vocabulari
Vocabulari.

http://genmagic.org/lengua2/vd1.swf
Les vocals es diverteixen amb els animals.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm
Vocabulari animals, plantes, cos, roba, jocs, ...

http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/mots2/index.htm
Oficis, materials, jocs, ...

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2322
Menjars, begudes, dolços catalans.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2440
Carnaval.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2054
La castanyera.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2055
Què ens posem?

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1160
Coses de classe.

http://www.xtec.net/%7Eivilater/enlinia/cosesdecasa/index.html
Memory: Coses de casa.

http://www.xtec.net/%7Eivilater/enlinia/lesfruites/index.html
Memory: Fruites.

http://www.genmagic.org/lengua3/pir1c.swf
Les lletres del Faraó. Definicions.

http://www.genmagic.org/lengua3/lab1c.swf
Laberit de lletres.

http://www.genmagic.org/lengua3/tcl1c.swf
Un tren carregat de lletres.

http://www.gencat.net/toponimia/interactiu/index.htm
Jocs de topònims catalans: del mar, del cel, dels vents, ...

http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/mots/index.htm
Lèxic dels animals.

http://www.genmagic.org/lengua2/vd1.swf
Lèxic animals.

http://www.genmagic.org/lengua1/palabras_cuerpo2.swf
Lèxic cos humà.

http://genmagic.org/lengua2/voca_playa2.swf
Lèxic estiu.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/belladorment.doc
Canviar vocabulari del conte.

http://www.gencat.net/toponimia/interactiu/index.htm
La toponímia.

http://obneo.iula.upf.edu/bustiaInfantil/
La bústia neològica escolar.

http://www.tv3.cat/programa/218222474/
Caçadors de paraules.

http://www.xtec.cat/~ealcaraz/vocabulari/pagines
/vocabulari%20basic%20catala.htm

Vocabulari bàsic. Interessant.

 

FONÈTICA I EXPRESSIÓ

http://www.ub.edu/sonscatala/#.html
http://www.xtec.es/~aribas4/llengua/fonetica/fonetica.htm
http://blocs.xtec.cat/catjoanot2btx/?cat=5235
http://www.xtec.es/~jclosa12/pau/htm/fonetica.htm
http://blocs.xtec.cat/tadousac/2010/11/20/fonetica-catalana/
http://www.xtec.cat/~jcolell/page6/files/apunts-de-fone0300tica.pdf
http://retoc.iula.upf.edu/docs/ortol/Propostaestndard1.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=uvrdzQwLhHc
Alfabet fonètic.

http://blogs.iec.cat/lsc/alfabet/alfabet/
JClic
https://sites.google.com/site/llenguasignescatalana/Index/05-vocabulari-lsc
Alfabet daltilològic.

http://www.slideshare.net/lrius1/sistema-consonntic-presentation
Vocals.

http://www.slideshare.net/lrius1/fontica-consonants-presentation
Consonants.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/recullsdiversoseditorialedebe
Recull de fonètica i ortografia de l'Editorial Edebé.

CONFERÈNCIES

https://prezi.com/natny5geomtm/tutorial-per-fer-conferencies-ci/
https://prezi.com/p397onkj0bbx/tutorial-per-fer-conferencies/
https://prezi.com/p-7lfqjevs1x/tutorial-per-fer-conferencies/

http://vallquarticinque11.blogspot.com.es/2011/11/expressio-oral.html
Passos expressió oral.

EXPRESSIÓ VERBAL

http://hipolit2.xtec.cat/blocs/agam/2011/11/01/expressio-verbal-el-conte-de-lavia-pepa/
L'àvia Pepa.

DIVERS

http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/historia/historia.htm
Història del català.

http://jverdaguer.org/jsmedia/cdweb/concursple/activitatcatala.htm
Recursos català.

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/501.pdf
Diversitat lingüística a l'aula.

http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/mapes.html?idioma=1&start
=cercador

Cercador mapa llengües del món.

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/
Cercador mapa llengües del món en perill.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqperillextincio/index.HTM
Llengües del món en perill d'extinció.

http://eurotalk.com/es/map
Mapa llengües del món.

http://paisdelletres.blogspot.com.es/2010/10/llengues-del-mon.html
LLengües món.

http://www10.gencat.cat/casa_llengues/binaris/MapesllenguesMediterrania_tcm302-75269.pdf
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/binaris/Imatge_Mediterrania_tcm302-70919.pdf
Llengües de la Mediterrènia.

http://eurotalk.com/es/resources
Recursos per aprendre idiomes.

http://www.xtec.es/~agimeno5/caceres/llengues_mon/index.htm
Cacera llengües del món.

http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/mapes/
Mapa de llengües.

http://www.linguamon.cat/
Llengües del món.

http://www.linguamon.cat/practicallengues/
El linguamon és un programa que ens permet conéixer algunes frases en altres idiomes al mateix temps
que podem introduir la nostra foto i enviar el missatge a un amic o amiga.

http://www.xtec.cat/~aguiu1/calaix/037alfabets.htm
Llengües i alfabets del món.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat
Llengua catalana.

http://cma.aldeae.net/Media/default.asp?senales.swf
Llenguatge gestual.

http://www.fbu.edu.uy/alfabeto/alfabeto-online.htm
Llenguatge Braile.

http://www.otae.com/morse/traduct.htm
Llenguatge Morse.

http://www.segoncalaix.com/category/llenguatge/
Recursos llenguatge. Interessant.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3568
Galí. Català central.

http://www.slideshare.net/gilabert/catal-37012/
Presentació Català.

http://www.xtec.net/~mmontene/web/7hivern.htm
Recursos Llengua.

http://www.teidenet.org/
Activitats on-line: llengua catalana i castella, medi natural i social i matemàtiques.

http://www.xtec.cat/%7Eevicioso/
Un viatge literari per les comarques de Catalunya.

http://www.teidenet.org/RinconAlumnos.asp
Projecte Polar. Ed Teide. Exercisis per cursos i per àrees.

http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/indexllengu.htm
http://www.xtec.net/%7Ecbarba1/indexmaterials2.html
Webs llengua.

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR
/catala/catala.htm

Webs català.

http://www.bcn.es/escoladelmar/wraco/mitja.htm
Webs de temes variats de diferents àrees. Cicle Mitjà.

http://www.bcn.es/escoladelmar/wraco/superior.htm
Webs de temes variats de diferents àrees. Cicle Superior.

http://www.xtec.net/formaciotic/presentacions/llengua/apli.htm
Recursos TIC a l'àrea de Llengua.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_68852039.htm
Recursos.

http://clic.edu365.cat/gali/gali/gali.jsp?var=noc
Galí.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm
Muds.

http://www.xtec.cat/~aporta1/catala.htm
Català 5è/6è/costumari.

http://www.childtopia.com/?gclid=CIfryqGtyYoCFQgRZwodnFiJOA
Contes, fitxes educatives, jocs, ...

http://www.segoncalaix.com/category/llengua-catalana/
Recursos de llengua: anglès, català, castellà, nouvinguts,
diccionaris, traductors,...

http://www.xtec.net/~cbarba1/webllengua/index.html
Recursos.

http://www.xtec.cat/crp-noguera/Primaria/LlenguaLliteraturaCatalanaPrimaria.pdf
Recursos.

http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp?lang=es&ordre=0&desc=1&from=1&area=
lleng&idioma=*&nivell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25

Clics llengües.

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/criteris.html#
UOC.

http://www.xtec.es/%7Eaguiu1/socials/folklore.htm
Folklore: festes, mitologia, costums, cançons, dites, ...

http://www.bibiloni.net/index/
La llengua catalana i internet.

http://esadir.cat/
Fonètica, ortografia, sintaxi, gramatica, topònims, lèxic, ...

http://www6.gencat.net/llengcat/
Web de la llengua catalana.

http://www.intercat.gencat.net/
Aprendre català amb les noves tecnologies.

http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp
Assessorament lingüístic.

http://ca.wikiquote.org/wiki/Portada
Viquidites.

http://www.xtec.es/%7Ejalins/index.htm
Jocs llengua.

http://www.ersilia.org/llibre_recerca/animacions/llibbre_recerca.swf
Pautes per la presentació d'un treball.

http://www.upf.edu/leupf/01intro/1princ.htm
Llibre d'estil. Aspectes a tenir en compte per escriure bé.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdpll/index.html
DVD Formació. Llengua a Primària. Recursos

http://www.xtec.es/~aribas4/llengua/tipus.htm
Tipologies textuals.

http://www.xtec.es/~aribas4/llengua/historia/historia.htm
Història de la llengua catalana.

http://www.xtec.es/~aribas4/llengua/fonetica/fonetica.htm
Fonètica catalana.

http://blocs.xtec.cat/dgraell/?page_id=267
El bloc del Daniel.

http://www.xtec.net/recursos/catala/index.htm

http://www.xtec.net/dnee/weeb/materials/llengua.htm

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/index.htm

http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp

http://www.xtec.net/lic/

 • SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

http://www.desocupadolector.net/catal/catal.htm
Llengua i literatura.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/
Muds.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm
Muds de mots.

http://www.peremarques.net/pdigital/webs/catala1eso.htm
http://www.peremarques.net/pdigital/webs/catala2eso.htm
http://www.peremarques.net/pdigital/webs/catala3eso.htm
http://www.peremarques.net/pdigital/webs/catala4eso.htm
Recursos ESO.

TRADUCTORS I DICCIONARIS

http://www.bibgirona.net/salt/enciclopedies/index.htm
Recull de diccionaris, enciclopèdies i conjugadors verbals.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqdiccionaris/index.htm
Webquest: dicccionaris, enciclopèdies i altres eines . Interessant.

http://www.translendium.com/
Traductor automàtic. Textos i webs. Diferents llengües.

http://traductor.gencat.cat/
Traductor automàtic. Textos i webs. Diferents llengües.

http://www.google.com/translate_t
Traductor en línia.

http://www.opentrad.org/
Traductor. Llengües d'Espanya.

http://tradukka.com/
Ens permet veure la traducció al mateix temps que escrivim, detectant automàticament l’idioma i traduint instantàniament quan fem un CTRL + V amb qualsevol text.

http://www.cuervoblanco.com/traductor.html
Llistat de traductors.

http://www.edu365.cat/mqd/
Diccionari de signes.

http://dlc.iec.cat/
Diccionari DIEC.

http://www.avui.cat/cat/diccionaris.php
Diccionari Avui: català, de sinònims i de català i diverses llengües.

http://www.grec.net/cgibin/ESC00.pgm?USUARI=EDU&SESSIO=0003126929
http://www.xtec.net/dnee/aulaoberta/sessio2/edu365_didac.html
DIDAC.

http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.htm
Diccionari audiovisual.

http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.
kdic.elenco_dizio_project3?lang=CA&l=65

Diccionari per a nens. Amb audio.

http://www.tremendos.net/lodiccionari.htm
Lo diccionari lleidatà.

http://www.ub.edu/slc/edic/astronomia/welcome.html
Diccionari d'astronomia.

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/18/Presentacio/
Diccionari d'arqueologia.

http://www.termcat.cat/dicci/futbol/
Diccionari de futbol.

http://www.xtec.cat/rtee/cat/teledmus/vocabulari/vocabulari.htm
Diccionari musical.

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132/
Diccionari d'educació.

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156/Presentacio/
Diccionari xarxes socials.

http://www.lamua.net/dicciona.htm
Enllaços diccionaris i traductors.

http://eixampliada.com/php/0ea_p.php?s=30&q=img&dicci=Citacions&p
=Onsevulla&o=aleatori

Diccionari de citacions i proverbis.

http://www.dilc.org/
Diccionari invers.

http://personal2.redestb.es/jornat/
Diccionari de cagàs.

http://ca.oslin.org/toponyms.php
Diccionari de topònims.

http://dilc.org/numeros.php
Diccionari números.

http://www.diccionarios.com/
Diccionaris.

http://www.rimas.es/
Diccionari de la rima.

http://bibliopoemes.blogspot.com/2007/04/diccionari-de-rimes-una-eina-per-jugar.html
http://www.visca.com/dr/
Diccionari de rimes.

http://www.conselldemallorca.cat/media/12521/DICCIONARI%20VISUAL.pdf
Diccionari visual.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0050/58cab247-a2d7-4073-ad58-9ae56469592f/
Diccionari_visual_imatges.pdf

http://www.geocities.com/golls.geo/Termes/Entorn.html
Diccionari de: casteller, esgrima, motociclisme, rugbi, vi, ...

http://www.dbd.cat/
Diccionari biogràfic de dones.

http://blocs.xtec.cat/comunicat/2011/10/28/diccionari-de-sinonims-i-frases-fetes/
Diccionari de sinònims i frases fetes.

http://ca.oslin.org/loanwords.php
Diccionari de manlleus.

http://ca.oslin.org/toponyms.php?act=list
Diccionari de topònims i gentilicis.

http://www.xtec.es/%7Ejrosell3/ticcionari/
Ticcionari.

https://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/abreviacions/sigles-acronims/sigles-habituals.html
Diccionari de sigles i acrònims.

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/wqdiccionaris/index.htm
Webquest diccionaris.

http://www.diccionariosms.com/contenidos/sms_index.php3?body=consultarsms&idioma
_termino=Català

Diccionari SMS.

http://personal5.iddeo.es/ferranguri/Treball/diccionari/diccionari.html
Diccionari d'Internet.

http://www.xtec.cat/~mmontene/web/Traductorscorrectorsimes.htm
Adreces.

http://www.termcat.cat/
Diferents tipus de diccionaris: arqueologia, atletisme, ...

http://www.termcat.cat/dicci/esport/index.html
Diccionari esport.

http://lletra.uoc.edu/ca/periodes
Diccionari de literatura.

LITERATURA POESIA

http://www.aprenentjunts.com/guio-per-al-treball-del-llibre-de-lectura/
Guió llibre de lectura.
http://en.calameo.com/read/00034619977119d36b04a
Treball. Col·lecció Em dic... Ed. Parramón.

http://www.xtec.es/lic/centre/professorat/prof_lleng_gust.htm
Dossiers llibres de lectura. Interesant.

http://www.ariadnadoc.cat/#
Història i literatura catalana.

http://www.ua.es/personal/robert.escolano/links/links.htm
Adreces de Literatura.

http://www.escriptors.cat/
Escriptors catalans.

http://lletra.uoc.edu/
Escriptors catalans.

http://www.xtec.es/sedec/verdaguer/poesia.pdf
Poesies de Verdaguer.

http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/
Mercè Rodoreda. Joc de miralls.

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/index.htm
Poesia catalana d'ahir i d'avui.

http://projecte.xtec.es/crp-santandreu/
dinamitzacio_08/pdf_bibliomaletes/bibliografia_%20maleta_poesia_%20prim_08-09.pdf

Adreces de poesia.

http://www.xtec.es/recursos/musica/ud_tirant.pdf
http://www.xtec.cat/crp-badalona/recursos/teatre/tirant.pdf
http://www.xtec.cat/~lrius1/martorell/contenidor.htm
http://www.xtec.cat/~acarre/tirant.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=26798
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18137
Tirant lo Blanc.Joanot Martorell.

http://www.clijcat.cat/
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Hi ha un diccionari d'autors i autores.

http://www.xtec.cat/~evicioso/
Viatge literari per les comarques de Catalunya.

http://www.ceip-diputacio.com/treballs/12-13/WEBESCRIPTORS/perrault.swf
http://www.ceip-diputacio.com/treballs/12-13/WEBESCRIPTORS/Hans%20Christian%20Andersen.swf

Escriptors de contes.

https://www.youtube.com/watch?v=XxUTvwsR0_Y
Les 3 bessones i molts contes.

 • EL molinet de sal.

https://www.scribd.com/doc/45538078/El-Molinet-de-Sal
http://www.super3.cat/unamadecontes/demo/show_video/43
http://blocs.xtec.cat/cosesdelcole/el-molinet-de-sal/

 • El Petit Príncep.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/butweb/interdisciplinari-curs-2013-14

 • L'Odissea.

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/flash/odissea.html
http://blocs.xtec.cat/literaturagregaaescena/2014/06/07/les-aventures-dulisses/

 • Pinotxo.

http://blocs.xtec.cat/lacintadenike/2014/05/18/pinotxo/
http://blocs.xtec.cat/classearcsantmarti/?p=535
http://www.xtec.cat/dnee/satieee/0304/sessio4/4-pinotxo.ppt
http://blocs.xtec.cat/coetsiplanetes/pinotxo/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/d73-elopez87/home/projecte
http://blocs.xtec.cat/bibliogarigot/2009/02/01/en-pinotxo-arriba-al-garigot/

http://pinotxocrpsegria.wix.com/pinotxocrpsegria#!contact/con8
https://sites.google.com/a/xtec.cat/pclpinotxo/el-projecte/propostes
https://prezi.com/faeokodhn9n9/pinotxo/
Projecte lectura. Moltes idees i recursos.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/pclpinotxo/recursos-1/enllacos-d-interes
Un altre projecte.

 • EULÀLIA CANAL

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/2015/07/16/eulalia-canal/

 • ALEGRIA JULIÀ

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Itineraris%20de%20lectura_documents/
Juli%C3%A0.pdf

http://blocs.xtec.cat/comunicat/2011/11/28/ortografia-com-activar-la-memoria-visual/

 • PERE CALDERS

http://www.xtec.cat/crp-sabadell/perecalders.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=683
Informació


http://blocs.xtec.cat/litcatbatx/2014/02/07/contes-a-lobra-antaviana-de-dagoll-dagom/
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/e3010335_2609/llibre/index.php?section=24&page=5
Antaviana.

 • ENRIC LLUCH

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Itineraris%20de%20lectura_
documents/Lluch.pdf
Pdf Itineraris de lectura.

http://www.iifv.ua.es/lletraferit/consultes/veureAutor.asp?pId=164
Biografia.

http://www.enriclluch.com/
Web.

http://www.xtec.cat/~sfabreg2/Arees/Lectura/1trim/Resum%20del%20llibre%20EL%20FARAO
%20TOTUN-NAS.pdf

https://sites.google.com/site/catala4t/el-farao-totum-nas
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXRhbGE0dHxneDo
0NDMwYzk2YmRiZT
MyNDA5

http://anna.ravalnet.org/moodle/course/view.php?id=34
http://lecturesproa5a.blogspot.com.es/
http://escoladiputacio-5.blogspot.com.es/2008_11_01_archive.html
http://issuu.com/smarza/docs/fara__totun-nas/1
EL FARAÓ TOTUN-NAS

http://voramar.llegiresunbonpla.cat/wp-content/uploads/GuiesdActivitats/Guia-QuatreSoquesFanPont.pdf
QUATRE SOQUES FAN UN PONT.

http://www.edicionsdelpirata.cat/Gat%20Horaci.pdf
EL GAT HORACI.

http://www.waece.org/memoriascongresos/lectoescritura2007/pdf/BaulesCuentaCuentos.pdf

 • JOAN BROSSA

http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/

 • JOAN MARAGALL

http://www.xtec.cat/celebracions/2010/anymaragall/index.htm
http://hipolit2.xtec.cat/blocs/xavier/files/2011/11/la-vaca-cega.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=gW-TVlGambQ

http://phobos.xtec.cat/mpujol75/vistes%20al%20mar/index.swf
http://www.xtec.cat/ceipelviracuyas/elvirapoetic/poesies%2010-12anys/poesies10-12anys%20tercera.
htm#poema

Vistes al mar.

 • GERONIMO STILTON

http://www.clubgeronimostilton.es/
http://www.clubgeronimostilton.es/divierteteJuegos.php
http://spain.geronimostilton.com/

 • SALVADOR ESPRIU

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/activitatsliteraries/salvadorespriu

 • MÀRIUS TORRES I PEREÑA

http://fonsespecials.sbd.udl.cat/marius/index.html
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/marius-torres
http://www.escriptors.cat/autors/torresm/pagina.php?id_sec=2903
http://www.segre.com/m_torres/

http://blocs.xtec.cat/mtorres/

 • MIQUEL MARTÍ I POL

http://www.xtec.cat/recursos/catala/mmpol/
Miquel Martí i Pol.

http://www.xtec.cat/centres/e3005121/index.htm
Interessant.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2921
Jclic.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/martipol/
jclic/martipol.jclic.zip&lang=ca&title=martipol&skin=@blue.xml

Jclic. Projecte.

http://www.cornella.cat/biblioteques/files/noticias/1667/Poemes%20Bon%20Profit!.pdf
http://blocs.xtec.cat/bibliopompeufabra/el-concurs/2012-2013/bon-profit/
Bon profit.

https://www.youtube.com/watch?v=HStw_rAUg3U Poema Hivern.

 • JOSEP VALLVERDÚ

http://blocs.xtec.cat/vallverdu/

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0058/82f07fdf-373f-4820-9826-617958bf111e/rovello_dossier_alumne_cs.pdf
Rovelló. CS.

 • DANIEL DEFOE

http://ca.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe
http://www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/mesv/llibres/Robinson_Crusoe.pdf
http://agora.xtec.cat/se-badalona/intranet/index.php?module=pagines&func=display&pageid=134
Robinson Crusoe, de Daniel Defoe

 • ENRIC LARREULA

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/Larreula.pdf
Itineraris de lectura.

http://www.xtec.es/lic/centre/professorat/dossiersgust/gust%202007_08/
gust_primaria/enric_larreula/biografia_larreula.pdf

Biografia.

http://www.xtec.es/lic/centre/professorat/dossiersgust/gust%202007_08
/gust_primaria/enric_larreula/cicle_inicial/contes_larreula_CI.pdf

Un nen nou i diferent i altres.

http://www.xtec.es/lic/centre/professorat/prof_lleng_gust.htm
Marduix.

http://www.escriptors.cat/autors/larreulae/
Web.

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/llibres-de-lectura/
Llibres de lectura. ZER El Sió.

http://www.youtube.com/watch?v=nGodMi7Zt_c
http://www.slideshare.net/Iona69/el-pallasso-que-no-volia-fer-riure-presentation?src=embed
El pallasso que no volia fer riure. Amb imatge i so.

 • PEP ALBANELL

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/
Itineraris%20de%20lectura_documents/Albanell.pdf

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/FitxaAutors.asp?nom1=albanell&cerca2=
Cercar&quinform=form1&NRegistre=1&idregistre=236

http://www.escriptors.cat/index.php?q=autors/albanellp/index.html

http://www.xtec.es/~jducros/Josep%20Albanell.html

 • MERCÈ RODOREDA

http://www.xtec.cat/crp-blanes/WQRodoreda/index.htm

 • JOSEP CARNER.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/poesia/escoltar/pantalla4.htm
El camell.

 • MERCÈ ARÀNEGA

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/
Documents/Itineraris%20de%20lectura_documents/aranega.pdf

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/fitxaAutors.asp?nom1=arànega&cerca2=
Cercar&quinform=form1&NRegistre=&idregistre=11468

http://www.mercearanega.com/

 • LOLA CASAS

http://lolacasas.wordpress.com/
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/Casas.pdf

 • RICARDO ALCÁNTARA

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/alcantara.pdf

http://www.escriptors.cat/autors/alcantarar/

 • ELENA O'CALLAGHAN

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/O'Callaghan06.pdf

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/FitxaAutors.asp?nom1=o'callaghan&cerca2=
Cercar&quinform=form1&NRegistre=1&idregistre=5388

 • M. ÀNGELS OLLÉ

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/Olle.pdf

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/FitxaAutors.asp?nom1=ollé&cerca2=
Cercar&quinform=form1&NRegistre=1&idregistre=2488

 • MIQUEL DESCLOT

http://blocs.xtec.cat/desclot/
http://blocs.xtec.cat/zerelsio/2013/04/24/miquel-desclot-i-sant-jordi-2013/

 • MIQUEL RAYÓ

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/Rayo.pdf

 • JOANA RASPALL

http://donescompromeses.wordpress.com/
http://anyjoanaraspall.blogspot.com.es/
http://joanaraspall.blogspot.com.es/
http://joanaraspall.blogspot.com.es/2013/12/blog-itinerancies-poetiques.html
http://blocs.xtec.cat/elrebostdellector/category/poesia/
http://www.youtube.com/watch?v=Hut0-ToPQd0
http://issuu.com/miracontes/docs/poemes_llegits

 • JULES VERNE

http://www.xtec.cat/~amore/3eso/Web/bcastro/sistema.html

http://www.xtec.cat/~pbernat/Verne,%20Jules%20Verne/menu.htm
http://www.edu365.cat/vadellibres/mon-llibres/
http://www.xtec.cat/~aribas4/universal/web%20viatges/m%E0quines.htm
http://www.xtec.cat/~adonoso/WebVerne/temes.pdf

http://www.bromera.com/tl_files/propdidac/18/18111.pdf
Vint mil llegües de viatge submarí.

 • VICTÒRIA BERMEJO

http://apliense.xtec.cat/arc/sites/default/files/Els_calc%C3%8C%C2%A7otets.pdf
http://www.victoriabermejo.com/


 • M. CARME ROCA

http://baula.com/ada-i-valeri-una-nena-i-un-bacteri/
Ada i Valeri, una nena i un bacteri, de M. Carme Roca

 • PERE QUART

http://www.xtec.cat/centres/a8029301/bestiari.htm
Bestiari. Pere Quart
.

 • ESTRELLA RAMON

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/2013/12/24/estella-ramon/

 • SEBASTIÀ SORRIBES

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ILC/Documents/Arxiu/Feb_06_itineraris%20guia
_SSorribas.pdf

http://xtec.cat/centres/c5007852/sorribas/sorribas_06.htm

 • Viatge al país dels làcets.

http://lesnostreslectures.blogspot.com.es/p/viatge-al-pais-dels-lacets.html
http://blocs.xtec.cat/patriciamolinero/category/capitol-1-i-2/http://www.tv3.cat/ptv3/tv3SeccioExtesa.jsp?idint=184067063

 • ROALD DAHL

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/gustperlalectura/materialdidactic
http://www.xtec.cat/ceip-santmiquel/biblioteca/escriptor/escriptor-3.htm

http://grup62.cat/lecturanda/matilda/abans_de_la_lectura.html
http://www.xtec.cat/~gmartine/forum1.htm
Matilda.

http://blocs.xtec.cat/tastetsdellibreseso/2011/12/11/les-bruixes-de-roald-dahl/
http://issuu.com/mdremei.1/docs/elracodelabiblioteca/3?e=1002109/3774767
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/bruixes/index.htm
http://www20.gencat.cat/docs/Palau_Robert/Serveis/Exposicions/Sala3/Personatge%20a%20la%20vista/
documents/arxius/ex10_act4_dmestre.pdf

Les bruixes.


 • MIGUEL DE CERVANTES

http://www.xtec.cat/~eescola/quixot/quixot.htm

 • JOANOT MARTORELL

http://www.xtec.cat/~acarre/tirant.htm

 • CHARLES PERRAULT

http://www.ceip-diputacio.com/treballs/12-13/WEBESCRIPTORS/perrault.swf

 • La Caputxeta vermella

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e3e8b80a-0efc-421a-abdc-bed4602f8583/
ma_de_contes_professorat.pdf

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=4102
http://blocs.xtec.cat/segimoncomas12ci/catala-2/grup-lectura/la-caputxeta-vermella/
PPT
http://www.educacioilestic.cat/2013/11/40-idees-per-treballar-el-conte-de-la.html
http://www.xtec.cat/crp-santandreu/03_biblioteques_esc/liberart/Recursos_educatius_Liberart.pdf
http://www.edu365.cat/primaria/caputxeta/portada.html

http://blocs.xtec.cat/pdillibertat/category/2-llengua-catalana/tipologia-de-textos/

 • HANS CHISTIAN ANDERSEN

http://www.xtec.cat/crp-santacolomag/recursos/andersen/andersen_dossier.pdf
http://www.ceip-diputacio.com/treballs/12-13/WEBESCRIPTORS/Hans%20Christian%20Andersen.swf
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/webquestandersen/index.htm

 • L'ANEGUET LLEIG

http://bibgirona.net/salt/bib_infantil/pdf/aneguet_lleig.pdf
http://www.grupiref.org/documents/l-aneguet.pdf
http://ca.tales.land/grans-classics/3/l-aneguet-lleig
http://www.youtube.com/watch?v=-i-dFBlnles
http://www.pintar.cat/dibuixos-per-pintar-de-l-aneguet-lleig.html
http://agora.xtec.cat/ceipmmanent/moodle/mod/jclic/view.php?id=201
https://www.youtube.com/watch?v=VYyLnq9Pw3M
JClic

 • GIANNI RODARI

http://www.xtec.cat/centres/a8013101/curs0506/vadellibres/rodari.htm
http://www.xtec.cat/serveis/crp/e3990108/propostes/rodari/propostes.htm

ITINERARIS DE LECTURA:

 

TERCER QUART CATALÀ PER CICLES SISÈ

 

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA
/CICLE%20INICIAL/activitats%20llengua%20catalana.htm
Català CI.

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise
/070524-llengua-catalana-2.jsp

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise
/080521-llengua-catalana.jsp

Català 1r.

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise
/070524-llengua-catalana-3.jsp

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic/exercise
/080521-llengua-catalana-1.jsp

Català 2n.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/
CICLE%20MITJA/activitats%20llengua%20catalana.htm

Català CM.

http://www.xtec.cat/ceipempuries/TIC%20INFORMATICA/
CICLE%20SUPERIOR/LLENGUA%20CATALANA.htm

Català CS.

http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/
projects/catsise/jclic/catsise.jclic.zip&lang=ca&title=
Exercicis%2Bde%2Bcatal%E0,%2B6%E8

Clic Activitats Llengua 6è.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Llengua_catalana_3r__Escriure.html
Activitats 3r.Autoavaluació.

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic
/exercise/080521-llengua-catalana-2.jsp

Català 3r.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Llengua_catalana_4t__Escriure.html
Activitats 4t.Autoavaluació.

http://www.castellnoudigital.com/ca/stage/p/type/tic
/exercise/080521-llengua-catalana-3.jsp

Català 4t.

http://www.scribd.com/doc/17643392/Llengua-4t-primaria
Català 4t. Esquemes i activitats.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Llengua_catalana__Escriure_5e.html
Català 5è. Autoavaluació.

http://www.alumnesprimaria.cruilla.cat/Llengua_catalana__Escriure_6e.html
Català 6è. Autoavaluació.

http://blocs.xtec.cat/primariaic/exercicis-catala/
Exercicis català per a CM i CS.

http://www.xtec.cat/ceipisidremarti/activitats/recursos/departaments/catala.htm
Recursos per cicles.

http://www.xtec.es/~fmota/index.htm
Llengua catalana. Batxillerat.

http://www.xtec.es/~mbosch31/
Les TIC a l'aprenentatge de la Llengua. (Prémer Continguts). Interessant.

https://sites.google.com/site/marinaserragesti/activitatscomplement%C3%A0rieseditorialcastel
Material reforç Castelnou 3r, 4t, 5è i 6è.

http://www.xtec.cat/~rjuanola/catala3/indexnf.htm
3r ESO.