Dossier Les fibres tèxtils:origen i processos d'obtenció del departament pedagògic del Museu Tèxtil de Terrassa.

 Dossier El teixit del departament pedagògic del Museu Tèxtil de Terrassa.

Dossier La seda del departament pedagògic del Museu Tèxtil de Terrassa.

Blanchart, Daniel, Materias textiles - Ed. A. Ortega

Blanchart, Daniel, Teoria de tejidos - Ed. A. Ortega

Blanchart, Daniel, Tisaje Mecánico - Ed. A. Ortega

Crèdit comú 3 - Ed. Text