SABADELL

 

 El riu Ripoll:

El riu Ripoll neix a la comarca del Vallès Occidental i travessa de nord a sud el terme municipal de Sabadell, amb una llargada de set quilòmetres. És un riu típicament mediterrani, sotmès al règim d'avingudes torrencial que, ocasionalment, han provocat danys humans i materials molt importants.

Riu Ripoll

Al pas per Sabadell, el riu forma una fondalada de 40 a 60 m. respecte a la ciutat, que constitueix un tall al creixement físic de Sabadell cap a l'est.

La indústria:

El riu ha estat aprofitat per la indústria durant segles, primer per molins fariners i paperers i després per indústries tèxtils. La principal activitat ha estat la indústria d'acabats tèxtils que aprofitava el cabal del riu.

El centre d'una àrea industrial:

Sabadell va esdevenir el centre tèxtil capdavanter d'Espanya des de mitjans del segle XIX, quan la industrializació de Catalunya es desenvolupa plenament.

L'activitat tèxtil propicià la implantació d'altres sectors econòmics, especialment el metall i el químic.

En els darrers anys, les necessitats d'espai han canviat molt. Grans indústries que abans ocupaven illes senceres de la ciutat abandonen el casc urbà per establir-se als afores.

Amb l'estretor del terme municipal de Sabadell, les indústries s'estableixen ja en termes municipals veïns. Així és que Sabadell esdevé el centre d'una realitat metropolitana del Vallès.

El Vallès ha estat le comarca que ha rebut més inversions en la darrera dècada. Al teixit industrial, s'hi han implantat centres de serveis que constitueixen un altre motor econòmic.

industria

 L'art també té en compte la indústria tèxtil

Teler antic.

Pintura

quadre

Quadre.

Fet amb fibra de llana

Quadre.

Fet amb fibra de llana

quadre