fibres1(13kb)

Les fibres són filaments prims que disposats de petits feixos constitueixen els fils.

La fibra tèxtil: Qualsevol substància fibrosa de possible ús tèxtil. Al llarg dels anys i amb tota la civilització, l'home ha anat perfeccionat el sistema d'obtenció de fibres.

Fibres naturals: Son les fibres que s'obtenen de la natura .

Animals: Provenen de la llana i del pèl que recobreix el cos d'alguns animals o de filaments.

Vegetals: Constituïdes principalment per cel·lulosa. De la tija o de les fulles de certes plantes.

Minerals: Provenen bàsicament del vidre o metalls com l'or i la plata i, tot i que no es fan servir gaire, actualment s'han emprat per ornamentar els teixits de luxe des de molt antic.