RECURSOS MATERIALS

Aula d'informàtica de l'Escola:

Ordinadors Pentium 100 i ordinadors Pentium II

Càmara digital Epson

Programa Paint Shop Pro 5 de tractament d'imatges

Editor de pàgines web WebExpress

RECURSOS HUMANS

Elaboració del text, recull d'imatges i introducció de dades: Grup classe de 2n d'ESO.

Coordinació recursos informàtics: Josep Caballé

Revisió ortogràfica i lingüística: Àngels Acacio

Coordinació Web: Mª José Villalón