Fases del procés de l'aprenentatge basat en problemes i finalitats principals de cada fase.

Primera Fase : Plantejament del problema.

Segona Fase: Delimitació del problema.

Tercera Fase: Planificació. Delimitació de recursos i accions.

Quarta Fase: Treball individual.

Cinquena Fase: Treball de grup.

Bases / Fase 1 / Fase 2 / Fase 3 / Fase 4 / Fase 5 / INICI /

 

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau