Tercera Fase: Delimitació de recursos i accions. Planificació.

Un dels objectius de l'aprenentatge basat en problemes és el desenvolupament d'habilitats d'investigació que inclouen la capacitat de dissenyar processos de recerca. En aquest cas la recerca d'informació inclou la capacitat de decidir quina és la informació rellevant, determinar on es pot localitzar i quins són els passos necessaris per accedir-hi.

Per això, en aquesta fase, s'ha de planificar el procés: decidir quines accions s'han de fer i pensar quins recursos cal utilitzar per poder trobar la solució al problema. Cada grup de treball haurà d'elaborar una llista de tasques a realitzar i segons l'organització que el professorat hagi donat a activitat, s'hauran de repartir les feines entre els integrants del grup.

En alguns casos, quan l'alumnat no té massa experiència en treballar amb aquesta estratègia, el professorat pot proporcionar una pauta que orienti i faciliti l'anticipació de feines. Aquesta pauta pot prendre diversos formats, però sempre hauria de facilitar que l'alumnat respongués les qüestions següents :

En general, el professorat ha de regular la cessió de responsabilitats pel que fa a la presa de decisions relacionades amb aspectes com :

- la informació que cal localitzar,
- els recursos disponibles,
- determinació de les accions i organització de les feines.

La taula següent il·lustra els àmbits d'intervenció del professorat i els diferents graus de llibertat dels que pot disposar l'alumnat en el procés.

Plantejament del problema

Determinació de la informació necessària

Localització dels recursos

Determinació de les accions
Organització de les feines

Realització de les accions

Què ha de fer el grup?

Què necessitarem? On ho podem trobar?

Què s'ha de fer?
Què fa cadascú?

 
Ho decideix ...        
professorat professorat professorat professorat alumnat
professorat professorat professorat alumnat alumnat
professorat professorat alumnat alumnat alumnat
alumnat alumnat professorat alumnat alumnat
professorat alumnat alumnat alumnat alumnat
alumnat alumnat alumnat alumnat alumnat

Així des d'una situació amb autonomia limitada en què el professor manté un grau de participació important, es va tendint cap a situacions de màxima autonomia per a l'alumnat que acaba per controlar tots els factors del procés.

 

 

Autonomia de l'alumnat

 

Autonomia limitada

El professorat intervé delimitant els recursos, la informació necessària, i les accions que cal efectuar. També controla el temps i la progressió de la feina

 

 

El professorat negocia algunes de les atribucions amb l'alumnat per tal que els nois i noies adquireixin responsabilitats i compromisos

Màxima autonomia

L'alumnat determina l'organització del procés, decideix quina informació necessita i els recursos que utilitzarà. Igualment intervé en decisions relacionades amb temps i el control del ritme de la feina.

 

exemple en Huracans

Bases / Fase 1 / Fase 2 / Fase 4 / Fase 5 / Esquema / INICI /

 

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau