GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 1: L'art Prehistòric
UNITAT 1
_1. Introducció a la Prehistòria
_2. L'art al Paleolític
_0. Apartats
_0. Apartats
_0. Sumari
_3. L'art al Neolític

La prehistòria és l'etapa que comprèn des de l'origen de l'ésser humà (fa uns 5.000.000 d'anys) fins a la invenció de l'escriptua (fa uns 6.000 anys).

Es divideix en 3 etapes:

WEBS RECOMENADES

 

Bisó de la cova d'Altamira (Cantàbria)
Venus de Willendorf

SOCIETAT

ART

 

 

 

 

 

 

1. Introducció a l'art Prehistòric

2. L'art al Paleolític

3. L'art al Neolític

Menhir
Cromlec
Dolmen
Ceràmica cardial

SOCIETAT:

ART: