GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 2: L'art Egipci
UNITAT 2
_1. Introducció a l'Antic Egipte
_2. Arquitectura
_0. Apartats
_0. Apartats
_0. Sumari
_3. Pintura
_4. Escultura

El territori de l'Antic Egipte estava situat al voltant de les fèrtil terres del riu Nil. La vida social, econòmica i política d'aquesta primera gran civilització estava articulada al voltant de les crescudes del riu Nil.

En la història egípcia es distingeixen les següents etapes:

WEBS RECOMENADES

Les principals construccions van ser poblats, ciutats, temples i com no les famoses piràmides.

LES PIRÀMIDES

  1. Mastaba: Edifici amb una única planta en forma troncopiramidal i a sota altra planta amb les cambres funeràries (una per la sarcòfag, altra per a les imatges i objectes del mort, i una tercera per les ofrenes)
  2. Piràmides: Hi han diversos tipus, la primera sorgir a partir d'una successió de mastabes superposades en forma d'escales. A partir d'aquesta es van fer romboidals, escalonades, ...
  3. Hipogeus: Eren tombes excavades a l'interior d'una muntanya, amb la cambra camuflada per protegir-les dels lladres de tresors.

 

 

 

Hipogeu
Piràmides
Mastaba

1. Introducció a l'Antic Egipte

2. Arquitectura

3. Pintura

4. Escultura

 

 

Pintura egípcia