_3. 3. La pintura

Característiques:

 • Igual que l'escultura, també estaven subordinades a l'arquitectura.
 • Finalitat didàctica.
 • Figures més naturals i expressives.
 • Abandona els llocs que ocupava al romànic (els murs són substituits per finestrals).
 • Pràcticament desapareix la pintura mural.
 • El més destacable de la pintura gòtica són els retaules. Que són representacions pintades al tremp sobre fusta que decoren els altars.
 • La temàtica és preferentment religiosa, però també profana.

 

al Gòtic
_3. 2. L'escultura al Gòtic

Característiques:

_3. 1. L'arquitectura al Gòtic

Característiques:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc ogival

Volta de creuer.

Església de Santa Maria del Mar a Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosassa

_3. Introducció al Gòtic

L'art gòtic va néixer a França durant l'Edat Mitjana, més concretament durant la Baixa Edat Mitjana entorn del segle XII.

El terme "gòtic" fou utilitzat per primer cop durant el Renaixement per referir-se de manera despectiva a l'art de l'Edat Mitjana.

A diferència del romànic és un art essencialment urbà.

_2.3. La pintura al romànic

Característiques:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 4: L'art Hispanomusulmà; El Romànic i el Gòtic
UNITAT 4
_1. Introducció a l'art Hispanomusulmà
_1.1. Arquitectura Hispanomusulmana
_0. Apartats
_0. Apartats
_0. Sumari

La paraula islam té dos significats:

RELIGIÓ

La religió islàmica té els seus orígens en les inicis del s. VII, prové d'Aràbia i es basa en les ensenyaments de Mahoma, el Profeta d'Al·là. Islam significa en àrab "submissió a Déu".

L'Alcorà és el llibre sagrat dels musulmans i conté les 5 obligacions que ha de seguir aquell qui hi creu:

 1. Professió de fe
 2. Oració cinc vegades al dia
 3. Pelegrinatge a la Meca al menys un cop a la vida
 4. Dejuni durant el mes del ramadà
 5. L'almoina, contribució econòmida per a obres benèfiques

Alguns musulmans creuen en l'oblifgació de defensar la seva religió i estendre-la per mitjà de la guerra santa. L'Alcorà a mé conté certes prohibicions, com menjar carn de porc, beure vi o alcohol i practicar la usura o els jocs d'atzar.

L'IMPERI ISLÀMIC

Després de la mort de Mahoma, l'any 632, els exèrcits musulmans van estendre la nova religió a través de la jihad o "guerra santa" i van creat un gran imperi.

L'any 711 un exèrcit de 30.000 homes van creuar l'estret de Gibraltar i van ocupar ràpidament tota la Península. Els musulmans van donar el nom d'Al-Àndalus a la Península i van establir la capital a Còrdova. Aquest domini va perdurar durant 7 segles, fins que l'any 1492 els Reis Catòlics van conquerir l'últim territori musulmà de la Península, el regne de Granada.

L'ART HISPANOMUSULMÀ

Durant 7 segles els musulmans van influir en l'art peninsular i la religió musulmana marcà les pautes segons les quals havia de desenvolupar-se l'art hispanomusulmà.

_2. Introducció al Romànic

El primer que hem és contextualitzar el romànic en el seu període històric, l'edat mitjana. L'edat mitjana o medieval és el període de la història entre l'edat antiga i l'edat moderna. Se sol considerar que l'edat mitjana dura des de la caiguda de l'imperi romà l'any 476 fins al s. XV. Les dues dates de referència per situar la fi d'aquesta edat són el descobriment d'Amèrica l'any 1492 o la caiguda de l'imperi romà d'Orient, el 1453. El nom va ser posat pels homes del Renaixement com a terme despectiu, perquè era l'època fosca compresa entre dos moments d'esplendor cultural.

L'edat mitjana està dividida en:

El terme "romànic" fa referència a l'art de l'edat mitjana a l'Europa occidental. S'inicià al s. X, arribà al seu màxim esplendor al s. XII, i al s. XIII deixà pas al gòtic.

Va ser un estil fonamentalment religiós.

Trets característics:

 

 

 

Arc lobulat, esquema i fotografia

 

 

 

 

Arc de ferradura

 

1. Introducció a l'art Hispanomusulmà

1.1. L'arquitectura Hispanomusulmana

1.2. L'escultura i la pintura Hispanomusulmana

2. Introducció al Romànic

2.1. L'arquitectura al Romànic

2.2. L'escultura al Romànic

2.3. La pintura al Romànic

3. Introducció al Gòtic

3.1. L'arquitectura al gòtic

3.2. L'escultura al Gòtic

3.3. La pintura al Gòtic

 

_0. Sumari

La religió mahometana prohibeix la representació plàstica de persones i d'animals, per això la pintura i l'escultura àrabs només es poden trobar en uns pocs edificis de caràcter profà i en algunes pintures decoratives.

_1.2. L'escultura i la pintura Hispanomusulmana

 

 

volta d'aresta

 

_2.1. L'arquitectura al Romànic

Característiques:

 

 

 

 

 

 

volta de canó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_2.2. L'escultura al romànic

Característiques:

 

 

 

 

Portalada de Santa Maria de Ripoll

 

 

_1. Introducció a l'art Hispanomuisulmà