_5. El realisme

A mitjan del XIX es desenvolupa el realisme, un nou corrent cultural que desplaça el romanticisme i que es va imposar tant en la pintura com en la literatura.

Les principals característiques són:

PINTURA

 • L'objectiu dels pintors és representar la vida quotidiana.
 • Destaquen: Millet "L'Àngelus", "Les espigolaires", Courbet "Enterrament a Ornans" i Daumier "Vagó de tercera".

LITERATURA

 • La novel·la és el gènere per excel·lència.
 • Van destacar escriptors com Balzac, Galdós, Emilia Pardo Bazám, Dickens, Tolstoi i Dovstoievski.i
GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 7: El Neoclassicisme, el Romanticisme i el Realisme
UNITAT 7
_2. El Neoclassicisme

L'art neoclàssic va sorgir en la segona meitat del XVIII com un estil oposat al rococó.

 • Segueix els ideals de la il·lustració.
 • Estil molt més senzill que el rococó.
 • L'esgotament del barroc i el descubriemnt de les ruïnes de Pompeia (l'any 1748) comporta la recuperació dels temes mitològics del món grec i romà.
 • Busca l'equilibri i la simetria a través de línies rectes.
 • Es desenvolupa principlament a França.

ARQUITECTURA

 • Es van edificar arcs de triomf, esglésies que semblaven temples romans i columnes conmemoratives com les romanes.
 • Un exemple d'arquitectura neoclàssica són l'"Església de la Madeleine" o la "columna Vendôme" tots dos a París.
 • Els dèspotes il·lustrats van patrocinar la cultura i l'art com a forma d'exaltació del seu poder. Per aquesta raó ciutats com París o Madrid van ser embellides amb edificis.

ESCULTURA

 • El més gran exponent va ser l'italià Canova. Una de les escultures més importants és "Eros i Psique"

PINTURA

 • Es reprodueixen fets de la seva època.
 • Es busca l'exaltació de la història de l'antiga Roma que era identificada amb els seus ideals.
 • Destaca el pintor Jacques-Louis David "Jurament dels Horacis", "Jurament del Joc de Pilota", "La coronació de Napoleó" o "Mort de Jean-Paul Marat".

 

1. La Il·lustració

2. El Neoclassicisme

_0. Sumari

3. Goya, un geni incatalogable

4. El romanticisme

5. El realisme

Durant el segle XVIII a Europa va triomfar la Il·lustració, corrent cultural i de pensament que pretenia il·luminar amb la "llum de la raó" el món. Malgrat l'oposició de l'Església catòlica.

Les principals característiques són:

Principals pensadors:

1. La Il·lustració

 

 

_3. Goya, un geni incatalogable

Aquest geni aragonès és un pintor molt difícil de catalogar en un estil concret. Sense cap mena de dubte va ser un avançat a la seva època i una font d'inspiració dels moviments pictòrics posteriors. Les raons són diverses:

 • La seva imaginació i l'ús del color van inspirar als Romàntics.
 • Als realistes els va influenciar amb la seva preocupació per les classes socials més baixes.
 • La pinzellada solta, la psicologia dels personatges i el color van influir en els impressionistes.
 • Als expressionistes els va cridar la despreocupació per les formes de la pintura de Goya.

Es pot parlar de tres fases en la pintura de Goya:

 1. Pintor de cort. Destaquen els retrats de la família reial "La família de Carles IV" i cartons per a la Reial Fàbrica de Tapissos.
 2. Invasió francesa. Estil més punyet amb l'objectiu que els seus quadres transmetessin la tragèdia i l'horror. "Dos de maig" i "Afusellaments del tres de maig".
 3. Època obscura. Escenes macabres, pinzellada pràcticament impressionista. Són d'aquestra època la sèrie de gravats "Disbarats"

 

_4. El romanticisme

Les guerres napoleòniques van afavorir el contacte amb cultures orientals i paral·lelament les revolucions polítiques van modificar les idees i les maneres de viure. Com no, tot això va calar en l'art. Apareix un corrent nou, el romanticisme.

Característiques fonamentals:

 • Al contrari que el neoclassicisme, rebuig de la raó i els gustos clàssics. En canvi es revaloritza l'expressió dels sentiments.
 • Esperit de rebel·lia.
 • Nova actitud vers la natura. Es rebel·len contra la destrucció del paisatge.
 • Nova visió del món i de l'ésser humà. Supremacia de la imaginació, la fantasia i la creativitat sobre la raó.

ARQUITECTURA

 • Es van inspirar en els estils orientals i en els medievals.
 • Un bon exemple és el Parlament de Londres i el Pavelló Reial de Brighton.

PINTURA

 • En els quadres hi ha molt moviment, expressen sentiments extrems i apassionats.
 • Colorit molt ric.
 • van destacar: Els francesos Delacroix "La llibertat guiant el poble" i Géricault "El rai de la Medusa", l'alemany Friederich; l'anglès Turner i l'espanyol Madrazo "La comtesa de Vilches".

El romaticisme va afectar totes les arts. En literatura destaquen Lord Byron, Walter Scott i Victor Hugo. En música Beethoven, Brahms, Schubert i Chopin.