GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 8: Impressionisme, Postimpressionisme i el Modernisme
UNITAT 8
_2. L'Impressionisme

Aquest moviment va sorgir a París vers el 1860, quan un grup de joves artistes es reunien en diveros llocs com el cafè Guerbois o l'acadèmia Suïssa. Tots comparteixen el mateix desig, trencar amb els convencionalismes acadèmics.

PINTURA

Els pintors impressionistes van representar una gran revolució per a l'art pictòric.

 • Treballen a l'aire lliure.
 • Pinzellades soltes.
 • Rebuig del clarobscur, es substituit pels contrastos entre colors.
 • Estudien els colors fins al detall.
 • L'art havia de captar els efectes de la llum sobre els objectes i en especial sobre els paisatges.
 • Repeteixen diverses vegades un mateix tema per tal de captar les variacions produïdes pels canvis de llum.

Principals pintors:

 • Claude Monet: "Impressió, sol ixent" aquest quadre va donar lloc al nom del moviment, "Catedral de Rouen", "El paseig", "Londres, el parlament"
 • Édouard Manet: "Le déjeuner sur l'herbe", "Olympia"
 • Pierre Auguste Renoir: "Le moulin de la Galette", "El gronxador"
 • Edgar Degas: "La classe de dança", "Les carreres"
 • Joaquín Sorolla: "Nens a la platja"

ESCULTURA

L'escultor més rellevant del XIX és Auguste Rodin.

 • Porta a l'escultura les idees de l'impressionisme.
 • Deixava aparentment inacabades les superfícies perquè, quan la llum hi incidís, es fomés la imatge completa a l'ull de l'espectador.
 • Obres principals: "El pensador", "Els ciutadans de Calais", "Balzac"

 

 

1. Introducció

2. L'impressionisme

_0. Sumari

3. El postimpressionisme

4. L'arquitectura del XIX

Els canvis socials, econòmics i tecnològics que es van tenir lloc durant la segona meitat del segle XIX van influir en les formes d'expressió artística.

La invenció de la fotografia el 1839 va posar en crisi la funció de la pintura de representar la realitat amb fidelitat. A partir de 1870 els corrents pictòrics van buscar nous camins:

 

1. Introducció

 

 

_3. El postimpressionisme

Tot i haver-se iniciat en la pintura sota les directrius de l'impressionisme i mantenir lligams amb els seus representants, se'n distanciaren per obrir nous camins que marcarien les avantguardes del segle XX.

 • Els quadres han de reflectir els seus sentiments o la seva pròpia visió de la realitat.
 • El color és l'instrument bàsic del seu llenguatge pictòric.

Principals pintors:

 • Vicent Van Gogh: "Retrat de l'artista", "La migdiada", "Nit estelada" o la sèrie dels "Gira-sols".
 • Paul Gaugin: "Noies amb flors de mango", "El cavall blanc"
 • Toulouse-Lautrec: "Ballant al Moulin Rouge", "Dona pentinant-se"
 • Paul Cézanne: "Els jugadors de cartes", "La montagne Sainte-Victoire"

 

 

_4. L'arquitectura del XIX

La Revolució Industrial va tenir uns efectes intensos sobre l'arquitectura.

Van aparèixer tres tendències:

1. ARQUITECTURA DE FERRO

 • La industrialització introduí la producció industrial de nous materials com el ferro i el vidre, després l'acer i el formigó.
 • Aquests materials permetien edificar de pressa i a preus moderats.
 • Principals obres: Torre Eiffel, interior de la biblioteca de Sanite-Geneviève (París)

2. ESCOLA DE CHICAGO

 • La manca d'una tradició arquitectònica pròpia permeté satisfer les seves necessitats.
 • Després de la invenció de l'ascensor elèctric es van començar a aixecar gratacels. Permetien solucionar la manca de sol de les ciutats nord-americanes.

3. MODERNISME O ART NOUVEAU

 • Apareix a finals del s. XIX.
 • L'art nouveau és conegut a Catalunya com Modernisme.
 • Afany per trencar amb la tradició arquitectònica anterior.
 • Integració de diverses arts: arquitectura, ceràmica, interiorisme,...
 • La decoració interior, el mobiliari i les façanes es creen amb molt detall.
 • Inspiració en la natura, considerant els edificis com a organismes vius.
 • Línies corbes i ondulants.
 • El més importants dels arquitectes modernistes espanyols és Antoni Gaudi. Les principals obres són: "Sagrada Família", "Casa Milà" o més coneguda com "La Pedrera", "Casa Batlló", "Parc Güell" o "Palacio Episcopal de Astorga"