volta d'aresta

 

 

 

 

 

cúpula
arc de mig punt
volta de canó
Plànol de l'antiga Barcino (s. IIdC)

 

 

URBANISME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA CIVIL

Construccions monumentals i pràctiques, és per això que l'arquitectura civil és molt rellevant:

ARQUITECTURA RELIGIOSA

SOCIETAT

La història de Roma es pot dividir en tres grans períodes:

ART

Íntimament lligat amb els esdeveniments polítics, se sol dividir en 2 grans períodes:

WEBS RECOMENADES

_1. 3. Pintura grega
GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 3: Les civilitzacions clàssiques: Grècia i Roma
UNITAT 3
_1. Introducció a l'art Grec
_1. 1. L'arquitectura grega
_0. Apartats
_0. Apartats
_0. Sumari
_1. 2. L'escultura grega
_2. 1. Introducció a l'art Romà
_2. 1. L'arquitectura romana
_2. 3. La pintura romana

 

 

L'art grec es sol dividir en tres períodes (que són els mateixos en els quals es pot dividir la història de l'antiga Grècia):

WEBS RECOMENADES

 

ELS ORDRES ARQUITECTÒNICS

 

Columna Dòrica

a) timpà

b) acroteri

c) gàrgola

d) entaulament

e) fris

f) gotes

g) frontó

h) àbac

i) equí

j) collarí

k) fust

l) estilobat

m) capitell

n) arquitrau

 

Columna Jònica

a) acroteri

b) gàrgola

c) entaulament

d) arquitrau

e) capitell

f) base

g) plint

h) fris

Columna Coríntia

a) arquitrau

b) capitell

c) base

d) plint

e) fris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS COMUNS A TOTS ELS ORDRES

1. Introducció a l'art Grec

1. 1. L'arquitectura grega

1.2. L'escultura grega

1.3. La pintura grega

2. Introducció a l'art Romà

2. 1. L'arquitectura romana

2. 2. L'escultura romana

2. 3. La pintura romana

PERÍODE ARCAIC

 

INICIS ÈPOCA CLÀSSICA

 

PERÍODE CLÀSSIC

 

PERÍODE HEL·LENÍSTIC

 

Kouros
Dorífor
Hermes amb Dionís
Laocoont i els seus fills
_2. 2. L'escultura romana