_2. El Rococó

A Europa a la primera meitat del segle XVIII es va generalitzar el rococó, un estil fill del barroc. El terme "rococó" va ser utilitzat per primer cop pels neoclàssics de manera pejorativa.

Les seves característiques són:

_1. 4. El segle d'or de l'art hispànic

La qualitat i la quantitat en la producció artística castellana des de la segona meitat del s. XVI fins al final del s. XVII fa que es conegui aquesta etapa com el segle d'or.

LITERATURA CASTELLANA

 • Novel·la. Destaca el genial Cervantes i el seu "Don Quijote de la Mancha". També Francisco de Quevedo "El Buscón" o Mateo Alemán "Guzmán de Alfarache".
 • Teatre. Un dels gèneres preferits de l'època que interessava a tota mena de públics. Es van tractar molts temes: violència, humor, crítica,... Van destacar escriptors com Lope de Vega i Calderón de la Barca.
 • Poesia. Van destacar Góngora i Quevedo.

ARQUITECTURA

 • D'aparença pobra i dominada fins el segle XVII per la influència d'El Escorial i el seu estil renaixentista. D'aquesta època destaca l'arquitecte Juan Gómez de Mora que va projectar la Plaza Mayor de Madrid.
 • A la segona meitat del s. XVII arriba la influència barroca. Destaca la Capella de Sant Isidre de Madrid o la façana de la catedral de Granada.

PINTURA

 • Es va imposar el realisme, els personatges presenten una gran expressivitat.
 • Bàsicament és una pintura religiosa però també n'hi havia d'altres gèneres com el retart, les natures mortes, mitologia, esdeveniments històrics,...
 • El gran geni va ser Diego Velázquez que va ser el pintor de la cort del rei Felip V. El seu estil varia al llarg de la seva carrera. Col·loca els personatges en situacions i plans diferents dotant els quadres d'un gran dinamisme. No només representa la relaitat sino que també la reinterpreta.
 • Les principals obres de Velázquez són: "Las lanzas", "El triunfo de Baco", "La Fragua de Vulcano" o "Las meninas" d'entre d'altres.
 • Altres pintors que van destacar són Zurbarán, Ribera i Murillo.

ESCULTURA

 • Els principals encàrrecs els feia l'església per això són basicament retaules i miatges religioses.
 • Aquestes imatges es fan en fusta policromada i presenten gran emotivitat i patetisme.
 • Esl escultors més importatns són Gregorio Fernández, Martínes Montañés, Alonso Cano i Pedro Mena.
GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 6: El Barroc, el segle d'or de l'art hispànic i el Rococó
UNITAT 6
_1.1. L'arquitectura barroca

Les principals característiques són:

 • Roma va ser la ciutat on va néixer l'estil barroc després del Concili de Trento.
 • Edificacions fetes amb l'objectiu de cridar l'atenció dels vianants.
 • Els edificis són concebuts con gran escultures.
 • Creació d'efectes lluminosos a les façanes mitjançant entrants i sortints.
 • Abundància de decoració.
 • Materials rics i cridaners.
 • Ús de línies corbes (columnes salomòniques)

Arquitectes i les seves obres més importants:

EXPANSIÓ DE L' ARQUITECTURA BARROCA

Espanya:

 • A Espanya es va caracteritzar per l'abundància de decoració.
 • Destaca l'obra de José Xoriguera, el seu estil s'anomena xoriguerisme.
 • Una construcció típica van ser les places majors. Destaquen la de Salamanca (obra d'Alberto Xoriguera, germà de José Xoriguera, i la de Madrid)

França:

 • Es va caracteritzar per les línies rectes i una decoració menys abundant.
 • Corona i nobles van construir grans palaus (Palau de Versalles, Façana del Louvre de París)
 • Altres edificis emblemàtics són les esglésies per representar el poder eclesiàstic (Església de les Invalides)

 

1. Introducció al Barroc

1.1. L'arquitectura barroca

_0. Sumari

1.2. L'escultura barroca

1.3. La pintura barroca

1.4. El segle d'or de l'art hispànic

2. El Rococó

Amb el nom de barroc es coneix el període de la història cultural d'occident comprès entre l'any 1600 i mitjan del s. XVIII.

Les principals característiques són:

Característiques de l'art barroc:

1. Introducció al barroc

 

 

_1.2. L'escultura barroca

Característiques:

 • Realisme.
 • Personatges amb sentiments molt intensos.
 • Figures amb molta mobilitat, energia i vitalitat.
 • Gust per la teatralitat.
 • Efectes lluminosos.

Artistes principals i obres:

 • Bernini a més d'arquitecte va ser l'escultor principal del barroc i pot ser un dels més grans de tots els temps. Entre les seves obres destaquen: Apol·lo i Dafne; Tomba d'Urbà VII i l'Èxtasi de Santa Teresa.
_1.3. La pintura barroca

Característiques:

 • Es va imposar el realisme, fins i tot els trets desagradables.
 • Efectes lluminosos intensos. Utilització de la tècnica del clarobscur, contrast de zones d'ombra amb zones de llum intensa.
 • Gran mobilitat i energia.
 • Temes molt variats: religioses, retrats, escenes cortesanes, vida quotidiana i dos noves temàtiques els paisatges i les natures mortes.

LA PINTURA ITALIANA

Van haver dues escoles molt diferents:

 1. Naturalisme: El màxim representant va ser Caravaggio, mestre del clarobscur. La seva tècnica rep el nom de tenebrisme i es basava en fer sorgir les figures d'entre les ombres. Es basava en l'observació directa de la realitat amb tota la cruesa. Els seus personatges es van inspirar en models de la vida quotidiana. Alguns dels seus quadres més importants són "Sopar d'Emmaus", "Baco"
 2. Classicisme: Escola basada en l'estudi i imitació dels mestres clàssics. Escenes i personatges serens, idealització de la realitat i intenció d'introduir ensenyaments morals i religiosos. Destaca el pintor Anníbales Carracci.

ESCOLA HOLANDESA

 • Molt influïda pels gustos de qui comprava els quadres, la burgesia.
 • Temes principals; natures mortes, paisatgesm retrats, escenes quotidianes i temes religiosos.
 • El màxim exponent va ser Rembrandt autor de "La ronda de nit" i "La lecció d'anatomia".

ESCOLA FLAMENCA

 • Va ser naturalista.
 • El principal pintor va ser Rubens. Els seus quadres es destaquen pel seu colorit, la utilització de la línia corba i del clarobscur. Algunes de les seves obres són "El jardí de l'amor" i "Les tres gràcies".

ESOLA FRANCESA

 • Dintre dels diversos estils més característics el que més va destacar va ser el classicisme.
 • Destaca la figura de Nicolas Poussin i de Le Lorrain.