_1. 6. El renaixement a Alemanya i a Flandes

Si bé el model d'arquitectura no va ser capaç de desbancar el gòtic fins el s. XVII, en la pintura sí es va notar la influència renaixentista.

L'ESCOLA FLAMENCA

LA PINTURA ALEMANYA

_1. 5. El renaixement hispànic

L'art renaixentista no es va imposar als regnes hispànics fins al segle XVI degut a la crisi política i econòmica.

ARQUITECTURA

L'estil gòtic va continuar en el s. XV i començament del XVI. Això si, es van desenvolupar dos estils propis:

 • Plateresc. Es caracteritza per la decoració abundant de les façanes dels edificis renaixentistes. La façana de la universitat de Salamanca és un bon exemple, si cliqueu l'enllaç trobareu la famosa granota.
 • Herrerià. Aquest estil es caracteritza per la seva austeritat i solemnitat. El monestir de San Lorenzo de El Escorial ideat per Juan de Herrera és el màxim exponent.

ESCULTURA

Els escultors van rebre influències del renaixement italià però van intentar plasmar la intensitat dels sentiments religiosos més que la bellesa ideal.

El matarial utilitzat en gran part d'obres va ser la fusta policromada amb vistosos colors.

En aquest camp va destacar Alonso de Berruguete

PINTURA

El pintor que va destacar per sobre de tots va ser Doménikos Theotokópoulos, més conegut com el Greco, nascut a Creta el 1541 es va instal·lar a Toledo el 1577 on també va morir el 1614. Va fer pintures religioses i retrats plens de dramatisme i de moviment. De la seva àmplia obra destaquen "L'enterrament del senyor d'Orgaz" i "El cavaller de la mà al pit".

_2. El manierisme

ARQUITECTURA

 • Es salten les normes del renaixement: Manipulació dels ordes clàssics, asimetria, canvis d'escala i proporcions.

ESCULTURA

 • Ús de la serpentina (contorsió en forma d'ascensió helicoïdal)

PINTURES

 • Postures forçades i exagerades.
 • Ús arbitrari del color.
 • Tractament irreal de l'espai.
 • Llums irracionals i teatrals per fer composicions més dramàrtiques i complexes.

GUIA D'HISTÒRIA DE L'ART PER A L'ESO
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS (ESO)
GUIA DEL PROFESSOR
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ
UNITAT 5: El Renaixement i el Manierisme
UNITAT 5

A finals de l'Edat Mitjana van sorgir a Itàlia dos moviments d'exaltació de la cultura clàssica:

L'HUMANISME

Va ser un corrent cultural que va assolir el ple desenvolupament en el s. XV i començament del XVI. Les principals característiques són:

EL RENAIXEMENT

En el s. XIV va aparèixer a Itàlia un nou moviment artístic basat en el ressorgiment de l'art clàssic.

Característiques:

 

Es va desenvolupar en 2 etapes:

 1. Quatrocento (s. XV): El gran centre cultural va ser la ciutat de Florència. La família Medici va exercir un paper fonamental com mecenes dels artistes.
 2. Cinquecento (s. XVI): El principal focus va ser la ciutat de Roma. Els mecenes van ser els papas.

 

_1.2. L'escultura al Renaixement

Les principals característiques són:

 • Interès per l'home com a individu. S'estudia el cos i la seva expressivitat amb la finalitat de trobar la bellesas ideal.
 • Independització de l'escultura amb relació a l'arquitectura. Al contrari del que havia estat a l'Edat Mitjana.
 • Predomini de les línies corbes que feien retornar a la tradició grega.
 • Monumentalisme.
 • Esquemes formals geomètricament simples.

Escultors i les seves obres més importants:

 • Ghiberti (portes del baptisteri de la catedral de Florència)
 • Donatello (David)

1. Introducció al Renaixement

1.1. L'arquitectura al Renaixement

_0. Sumari

1.2. L'escultura al Renaixement

1.3. La pintura al Renaixement

1.4. Els quatre genis del cinquecento

1.5. El renaixement hispànic

1.6. El renaixement a Alemanya i a Flandes

2. El Manierisme

 

Les principals característiques són:

Arquitectes principals:

_1.1. L'arquitectura al Renaixement

 

 

_1.3. La pintura al Renaixement

Característiques:

 • L'home com a tema central.
 • Ús de la perspectiva.
 • Incorporació de noves tècniques: pintura a l'oli, tela com a suport, esbossos preparatoris,...
 • Utilització de la tècnica del clarobscur.
 • Reivindicació del paisatge com tema principal.

Pintors principals i obres:

 • Botticelli (La primavera, El naixement de Venus)
 • Rafael (L'escola d'Atenes, El Parnàs, Mare de Déu amb l'infant)
 • Ticià (Dànae rebent la pluja d'or)
 • Miquel Àngel (Volta de la Capella Sixtina, El judici final)
 • Leonardo da Vinci (Mare de Déu de les roques, la Santa Cena i La Gioconda)
_1.4. Els quatre genis del Cinquecento

En el segle XVI van destacar quatre artistes italians:

 • Leonardo da Vinci (1452-1519): Un dels genis més grans de tots els temps. Es va interessat per tots els aspectes del saber: pintor, arquitecte, enginyer, escultor i inventor de tota mena d'aparells tant per la guerra com per volar. Com a pintor va fer poques obres, però totes genials. Va ser un mestre de l'sfumato (tècnica pictòrica que consisteix a difuminar els contorns per crear sensació de profuncitat)
 • Miguel Àngel Buaonarroti (1475-1564): Va destacar com a arquitecte, escultor i pintor. Primer va treballar per als Mèdici a Florència i posteriorment es va traslladar a Roma per treballar per a la tomba del papa Juli II.
 • Rafael (1483-1520): Va assolir com a pintor la perfecció del Renaixement pel que fa al dibuix, el color i la composició.
 • Ticià (1490-1576): Va ser el millor pintor venecià. Autor excel·lent de retrats i quadres de temàtica religiosa i mitològica.