Història del Centre
 
HISTÒRIA D’UN INSTITUT DE BARRI

   
    El nostre institut és el resultat de la reivindicació ciutadana que els veïns dels barris de Collbanc, Torrassa i La Florida van dur a terme a finals dels la dècada dels setanta. Aquell era el moment en què els nascuts a començaments dels anys seixanta, els fills del Baby Boom, arribaven a l'educació secundària. S'acabava d'implantar el BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) i hi havia molts més estudiants que places disponibles a l'ensenyament públic. En aquesta situació els veïns d'aquests barris de l'Hospitalet es van manifestar, van tallar carrers i van fer pressió sobre les administracions, fins que van aconseguir que el Departament d'Ensenyament donés llum verda l'any 1979 a la creació de l'Institut número 6 de L'Hospitalet.

   L'activitat educativa, però, no va començar fins el curs 1980/1981, provisionalment a l'edifici del Parc de la Marquesa i amb un equip de professors designat d'ofici pel Departament. L'institut va començar impartint només els tres cursos de BUP; més endavant es va ampliar l'oferta d'estudis amb el COU (Curs d'Orientació Universitària) i el nombre de professors va augmentar fins a aproximadament vint-i-cinc.

   L'any 1986 es va poder estrenar l'edifici definitiu, el que tenim ara, però l'alegria va durar poc, perquè aquell mateix any es va haver de tornar a tancar. Les emanacions de gas toluè que venien de l'antigafàbrica "Fum d'Estampa " perjudicaven la salut d'alumnes i professors. Aquesta fàbrica havia estat injectant naftalè il·legalment al subsòl per tal d'estalviar-se el procés d'eliminació dels residus líquids. Va caldre extreure tota la terra impregnada amb camions i, mentre va durar aquest procés, tota l'activitat de l'institut es va traslladar a altres centres forçant una doble jornada: els estudiants del Margarida Xirgu arribaven als centres per començar les classes quan els estudiants oficials d'aquell centre en sortien. També es van fer classes a l'antic Col·legi Verge de Núria i a uns "barracots" instal·lats davant l'edifici de Telefònica del carrer Farnés.

    
    Finalment, el 7 de gener de 1988 l'institut va obrir definitivament i de manera ininterrompuda fins al dia d'avui.

   Un cop arreglats tots aquests problemes amb l'entorn, l'estabilitat va afavorir que uns anys més tard l'institut visqués la seva època daurada; una època reconeguda amb premis als seus alumnes i professors:

—. 1995 - premi Baldiri Reixac.

—. 1998 - Neus Gómez guanya el Premi Nacional de Batxillerat.

—. 1999 - 1er. Premi del IV Concurs de Webs de Ciència.

—. 2000 - Beca de 100.000 pts. per a les alumnes autores del Treball de Recerca "Estudi limnològic de la Riera de Vallvidrera".

—. 2003 . 1er Premi Leandre Colomer per a l'estudi "La història recent de Catalunya en la memòria".

—. 2003 - Premi Europa a l'Escola per als alumnes de 2on. de batxillerat.

—. 2003 - Premi Joves Economistes, atorgat pel Col·legi d'Economistes als alumnes de 4rt. d'ESO per a la millor idea d'empresa.

    És des d'aquesta experiència i voluntat de qualitat que volem seguir treballant per al barri, tal i com ho hem fet aquests darrers vint-i-cinc anys.