Enrera
Mòdul 1
Introducció al programari lliure
  Pràctica 1 2 3 5 6 7 8 9 10    

Exercicis

Exercicis
 
 
 

Amb el GIMP podeu crear imatges amb text per inserir a la web, per afegir a un document, a una presentació...

En aquesta pràctica, es mostrarà com afegir text a una imatge nova, a una fotografia... Veureu que, principalment, caldrà practicar i experimentar amb els múltiples recursos que ofereix el GIMP.

   
Afegir text a una imatge
   
Pràctica

Podeu afegir text a una imatge nova, o bé a una imatge ja existent.

Feu un clic a l'eina Text de la caixa d'eines. En el quadre de control de l'eina Text, a Tipus de lletra, escolliu una de les fonts que teniu instal·lades al vostre ordinador. Indiqueu una mida i un color per a la lletra.

Si cal, justifiqueu el text i introduïu uns valors per al sagnat i per a l'espaiat de línia.

   
 


Quadre de control de l'eina Text

   
 

A continuació, feu un clic sobre la imatge i s'obrirà l'editor de text del GIMP.

A mesura que escriviu a l'editor, el text es mostrarà a la imatge, començant pel mateix punt on abans heu fet el clic. El text pot tenir múltiples línies.

   
 


Editor de text del GIMP


Capa de text a la finestra de la imatge

   
  En el quadre de control de l'eina Text , a Tipus de lletra, teniu les opcions per previsualitzar les fonts: més petites, més grans, visualitzar com a llista, visualitzar com a graella... Escolliu l'opció que es troba més a la dreta, Obre el diàleg de selecció de tipus de lletra. També hi podeu accedir des de Diàlegs | Tipus de lletra.
   
 

   
 

S'obrirà la finestra Tipus de lletra, que us ajudarà a escollir una font. Prement sobre la icona amb un tipus de lletra, obtindreu una previsualització d'un text escrit amb aquesta font.

   
 
 

Finestra Tipus de lletra amb previsualització per escollir una font

   
 

Amb la capa de text seleccionada al diàleg de capes i amb les fletxes del teclat per anar amunt i avall, i seleccionant les fonts a la finestra Tipus de lletra, a la finestra de la imatge, podeu visualitzar en diferents fonts el text que abans heu escrit fins a trobar la que més s'adeqüi al vostre objectiu.

Cada vegada que escriviu un text, el GIMP l'ubica a una capa nova, que a la finestra de la imatge veieu envoltada d'unes línes grogues que indiquen el marc de la capa.

Per canviar el text de lloc, activeu l'eina de moure amb l'opció del quadre de control Mou la capa actual, comproveu que al diàleg de capes la capa de text estigui seleccionada, i ja podeu arrossegar el text. Veureu que les línies del marc de la capa de text canvien del color groc al blau, i mentre esteu movent el text, del blau al negre.

Amb l'opció de l'eina moure Tria una capa, seleccioneu una capa fent clic sobre un element d'aquella capa. Aquesta selecció es fa en base al pixelat, i la punta del dit índex (de la mà en què s'ha transformat el punter) ha de tocar un element opac de la capa que voleu seleccionar.

   
 


Quadre de control de l'eina moure


Diàleg de capes amb la capa de text seleccionada

   
 

Per modificar un text, a la finestra de la imatge, feu un clic sobre el text o, al diàleg de capes, feu un doble clic sobre la capa de text. S'obrirà de nou l'editor de text del GIMP amb el text que heu introduït abans, i ja podeu editar-lo.

Per modificar la font, la mida de la lletra, el color, el justificat... comproveu que la capa de text estigui seleccionada i, a continuació, feu els canvis des del quadre de control de l'eina Text.

També podeu canviar el color del text arrossegant el color de primer pla o el color de fons fins al text. Una altra opció és activar una paleta des del menú Diàlegs | Paletes, escollir un color i arrossegar-lo fins al text.

   
 

 


 

Canviar el color del text arrossegant el color de primer pla o el color de fons fins al text
Canviar el color del text activant una paleta i, a continuació, escollir un color i arrossegar-lo fins al text
   
 

Posar ombra a un text

   
Pràctica

Aquí teniu un procediment força ràpid per posar ombra a un text:

1. Escriviu un text amb la font, la mida i el color desitjat.

2. A la finestra de la imatge, aneu al menú Funcions | Ombra | Ombra decaient.

3. Introduïu uns valors per al desplaçament de l'ombra als eixos X / Y i el radi del difuminat. Configureu, també, el color i l'opacitat de l'ombra, o bé accepteu els valors predeterminats. Finalment, premeu D'acord.

   
 
 

Inserir una ombra

   
  Si escolliu l'opció Ombra decaient complexa, a més a més d'inserir una ombra, es ressaltarà el text.
   
 


Inserir una ombra decaient


Inserir una ombra decaient complexa

   
  Veureu que, per defecte, l'ombra s'ubica en una capa diferent del text. Si voleu tenir text i ombra a la mateixa capa, unifiqueu-les amb l'opció Fusiona al capdavall, que trobareu al menú contextual que s'activa al diàleg de capes seleccionant una capa i fent clic amb el botó dret. Després de fusionar-les, ja no podreu modificar per separat el text i l'ombra.
   
  Línia de contorn del text
   
Pràctica

Podeu crear el text d'un color i la línia del contorn d'un altre.

1. Primer creeu un text amb la font, mida de la lletra i color escollits.

2. Premeu el botó Crea camí des de text del quadre de control de l'eina Text.

3. A la finestra de la imatge, aneu a Edita | Traça el camí i escolliu les opcions del contorn:

  • Indiqueu l'amplada de la línia del contorn.
  • Amb l'opció Línia de traçat contínua, el color del contorn serà el color de primer pla.
  • L'opció Línia de traçat patró aplica la textura del patró actiu al contorn del text.
  • L'opció Traça amb una eina de pintar aplica a la línia del contorn els paràmetres del quadre de control de l'eina escollida.

   
 


Opció Traça el camí amb línia de traçat contínua

   
 


Opció Traça el camí amb línia de traçat patró

   
 


Opció Traça el camí amb la goma d'esborrar

   
  Quan hàgiu acabat, aneu a la finestra de la imatge, a Imatge | Aplana la imatge per unificar totes les capes en una de sola, i ja podeu desar la imatge.
   
  Omplir el text amb un degradat
   
Pràctica

1. Escriviu un text, ha de ser de color negre. Escolliu la font, la mida de la lletra... que vulgueu.

2. Al diàleg de capes, a sobre de la capa de text, creeu una capa nova. Poseu-li de nom degradat.

3. Al diàleg de capes, escolliu Mode Pantalla.

4. A la caixa d'eines, activeu l'eina degradat de color , escolliu un degradat i ompliu la capa. Veureu com el text es mostra pintat amb el degradat que heu escollit. Podeu repetir l'acció d'omplir la capa provant diferents degradats totes les vegades que necessiteu, fins a obtenir el resultat desitjat.

   
 
   
 

Quan hàgiu acabat, aneu a la finestra de la imatge, a Imatge | Aplana la imatge per unificar totes les capes en una de sola.

   
 
   
 

Finalment, aneu al menú Imatge | Escapça automàticament la imatge per treure automàticament tots els contorns buits, i ja podeu desar la imatge.

També podeu pintar un text amb un degradat utilitzant el procediment que s'explicarà a l'apartat següent: Omplir el text amb un patró. Només caldrà, en el punt 3 de l'explicació que podeu llegir a continuació, que en lloc d'omplir amb el pot de pintura, ompliu la selecció amb l'eina de pintar de mescla.

   
  Omplir el text amb un patró
   
Pràctica

Amb el GIMP i els editors gràfics en general, sovint de maneres diferents, es pot arribar a resultats iguals o molt semblants. Aquesta és una manera de pintar un text amb un patró:

1. Escriviu un text nou.

2. Al diàleg de capes, seleccioneu la capa de text, amb el botó dret del ratolí obriu el menú contextual i indiqueu l'opció Alfa a selecció . Veureu que tot el text s'ha seleccionat.

3. A la caixa d'eines, activeu el pot de pintura . Al quadre amb els controls de l'eina, indiqueu les opcións Omple amb el patró i Omple del tot la selecció. Pinteu l'interior de la selecció.

4. Ara, si tot ha anat bé, ja teniu el text pintat amb el patró. A continuació, podeu aplicar una ombra des de Funcions | Ombra | Ombra decaient, o bé Ombra decaient complexa.

5. A la finestra de la imatge, al menú Selecciona, indiqueu Res. Finalment, aneu a la finestra de la imatge, a Imatge | Aplana la imatge per unificar totes les capes en una de sola. Des d'Imatge | Escapça automàticament la imatge, podeu treure automàticament tots els contorns buits, i ja podeu desar la imatge.

Aquí teniu uns exemples mitjançant la utilització de diferents patrons:

 
 
 
   
  Omplir el text amb la textura d'una imatge
   
Pràctica

Suposeu que voleu un text amb la textura d'una imatge per incloure'l, o no, a la mateixa imatge. Us expliquem una de les maneres com ho podeu fer, veureu que se segueix un procediment similar a l'explicat anteriorment. En aquest cas, afegireu un text a una fotografia amb una textura de la mateixa fotografia.

1. Obriu una imatge, per exemple, una fotografia, i copieu-la al porta-retalls.

2. Escriviu el text a la zona de la fotografia d'on voleu obtenir la textura.

3. Al diàleg de capes, seleccioneu la capa de text i, amb el botó dret del ratolí, obriu el menú contextual. Escolliu l'opció Alfa a selecció . Veureu el text seleccionat.

4. A la finestra de la imatge, aneu a Edita | Enganxa a. Heu enganxat la fotografia dins el text seleccionat, encara que no la veieu.

5. Al diàleg de capes, ancoreu la capa flotant prement el botó corresponent o, en el menú contextual, escolliu l'opció Ancora la capa.

6. També podeu posar una ombra al text, a Funcions | Ombra | Ombra decaient.

7. Al diàleg de capes, seleccioneu la capa de l'ombra i, en el menú contextual que es mostra fent clic amb el botó dret del ratolí, escolliu l'opció Fusiona al capdavall. Ara ja teniu a una mateixa capa el text i l'ombra.

8. Amb l'eina de moure , desplaceu la capa de text fins al lloc on la voleu ubicar. Si es mostra alguna zona seleccionada, aneu a Selecciona | Res.

9. Aplaneu la imatge al menú Imatge | Aplana la imatge i, si us agrada el resultat, ja la podeu desar.

   
 
 

Text amb textura de la mateixa imatge
Procedència de la imatge: àlbum personal

   
 

Ara veureu una manera d'obtenir la textura d'una fotografia que servirà per pintar un text:

1. Creeu una imatge nova i afegiu-hi un text.

2. Al diàleg de capes, amb la capa de text seleccionada, amb el botó dret del ratolí, obriu el menú contextual i escolliu l'opció Alfa a selecció .

3. A la finestra de la imatge, aneu a Fitxer | Obre com a capa i obriu la imatge que voleu com a textura. Al diàleg de capes, poseu-li el nom de textura.

4. Al diàleg de capes, seleccioneu la capa textura i, al menú Mode, indiqueu Pantalla. El text es mostra pintat amb la textura de la fotografia. Amb l'eina de moure , podeu desplaçar la capa textura per escollir l'àrea de la fotografia que es mostrarà al text.

5. Ara ja teniu les lletres amb la textura de la imatge. Aplaneu totes les capes, escapceu automàticament i, si la imatge resultant us agrada, ja la podeu desar.

   
 


Font Starbats amb textura d'una fotografia

   
 


Text amb textura d'una pintura

   
  Un cop aplanada la imatge, abans d'escapçar, podeu seleccionar el text amb l'eina de selecciona per color i, a continuació, invertir la selecció a Selecciona | Inverteix . Podeu posar un contorn de color al text anant a Edita | Traça la selecció , posar-hi una ombra...
 

 

  Text amb corbes
   
Pràctica

Si voleu transformar un text i donar-li formes, per exemple, ondulades, necessiteu unes línies corbes que donin forma al text.

1. En primer lloc, creeu un text.

2. Aneu al menú Filtres | Distorsions | Distorsiona segons la corba.

3. A la finestra Distorsiona segons la corba, aneu configurant la corba superior i la corba inferior. Marqueu la previsualització i veureu com les corbes donen forma al text. Quan us sembli bé, premeu d'Acord.

   
 
 

Transformar un text per donar-li forma

   
 

Si aneu a Filtres | Text | FreeType, també trobareu una sèrie d'opcions per inserir text i fer-hi transformacions.

A la caixa d'eines, també trobareu altres eines que us permeten transformar la forma del text, per exemple, l'eina Gira la capa o selecció , l'eina Canvia la perspectiva de la capa o selecció ...

   
  Aplicar filtres i funcions al text
   
Pràctica

Podeu aplicar filtres i funcions a un text. No tots els filtres i funcions funcionen sempre, sovint requereixen que es donin unes determinades condicions a la imatge per poder ser aplicats. Aquí teniu uns exemples de filtres i funcions aplicats a un text des dels menús Filtres i Funcions.

   
 


Exemple 1

 

 

 


Exemple 2

 
 


Exemple 3

   
  Els rètols del GIMP
   
Pràctica El GIMP disposa d'una col·lecció de rètols predissenyats. Podeu accedir-hi des de la finestra principal: Funcions | Extensions | Rètols. Només cal introduir els paràmetres que voleu personalitzar, i una seqüència de comandaments s'encarrega de crear automàticament la imatge. Aquí en teniu uns exemples:
   
 


Exemple 1

   
 


Exemple 2

   
Atenció !

Aquesta activitat forma part dels exercicis d'aquest mòdul:

Creeu una imatge nova i inseriu-hi un text. Apliqueu a la imatge alguna o algunes de les tècniques treballades: posar contorn al text, pintar amb un degradat, pintar amb un patró, aplicar una ombra o altres filtres i efectes... Un cop hàgiu aplanat i escapçat la imatge, deseu-la al vostre ordinador.

A l'educampus, ubiqueu la imatge a la vostra carpeta de l'Espai comú.

   
   
 
Amunt