ÍNDEX
PÀGINES GENERALS

Una mica d'història

Generalitats

Estructura cel·lular

Cèl·lula procariota i eucariota

Cèl·lula animal

Cèl·lula vegetal

Galeria d'imatges

Enllaços interessants

Avaluació


PÀGINES D'ORGÀNULS

Cromatina

Cromosomes

Ap. de Golgi

Membrana nuclear

Nucleoplasma

Mitocondri

Nuclèol

Cloroplast

Reticle endoplasmàtic

Vacúol

Ribosoma

Lisosoma


 
Aquestes pàgines web han estat elaborades com a projecte final del curs D72 "Elaboració de pàgines web". Poden ésser visualitzades correctament amb qualsevol navegador i configuració de pantalla, si bé amb la pantalla a 1024 x 768 píxels la visualització és òptima. A 800 x 600 és bona però les pàgines queden una mica llargues.

La finalitat d'aquest  web és purament educatiu i intenta ésser una eina de suport i/o ampliació de l'àrea de Ciències Experimentals a Secundària. S'ha intentat reduir al màxim el contingut escrit tot intentant primar la part visual. La gran majoria d'imatges han estat agafades de diverses pàgines web d'Internet, si bé algunes poques han estat capturades de CDs o escanejades d'alguns llibres.


 
Es prega que qualsevol errada, anomalia o suggeriment sigui notificada a través de correu electrònic.

Data d'actualització: 20 de maig de 2001