Endarrere
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços
Avaluació

Endavant

 

 

   Enllaç a la Viquipèdia. Explicació molt exhaustiva, alguns capìtols de nivell de batxillerat i/o universitari.

   Pàgina de Rafael Villanueva, d'Olot. Molt bon resum sobre els conceptes bàsics. Per a Cicle Superior de Primària o 1r Cicle d'ESO.

   Apunts de Biologia en castellà de Lourdes Luengo, de l'IES La Rábida. Nivell de Batxillerat. Molt ben explicat amb il·lustracions interessants i animacions. Temes: Bioquímica, estructura cel·lular, fisiologia cel·lular, reproducció, funcions orgàniques, genètica i microbiologia. Proposa activitats classsificades en tres nivells.

   Pàgina web en castellà sobre la cèl·lula de Jensy Milena Villamizar, estudiant d'odontologia de la Universitat de Bucaramanga (Colòmbia). Parts de la cèl·lula molt ben resumides. Enllaços amb grans dibuixos explicatius.

   "Repaso de biología" amb una taula-resum de les principals parts de la cèl·lula, la seva funció i característiques. Feta per Hans-Dieter Mallig de San José (Costa Rica). Molt clara i sintètica. També enllaç amb la seva traducció a l'alemany. Pàgines d'exercicis una mica amagades.

   The Virtual Cell: Dibuixos i animacions en 3D dels orgànuls i parts de la cèl·lula. Portal en castellà  (aneu al final de la pàgina) i pàgines en anglès. S'anuncia futura traducció total al castellà, francès i portuguès.

   The WWW Virtual Library of Cell Biology, en anglès. Guia d'enllaços amb pàgines que parlen de la cèl·lula. Molt complet. Per investigar.

   Cell & Molecular Biology Online, en anglès. Web de Pamela Gannon amb nombrosos enllaços sobre la cèl·lula classificats per temes.


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes