Els vacúols són unes cavitats més o menys esfèriques envoltades per una delicada membrana. 
Els vacúols són plens d'algun fluid més o menys espès. La seva funció és emmagatzemar substàncies ja siguin de reserva o bé perquè són tòxiques per a la cèl·lula.
Els podem trobar tant a les cèl·lules animals com a les vegetals. A les animals els vacúols són petits i poc nombrosos, i no sofreixen cap canvi característic. Podem remarcar els vacúols digestius, que apareixen en alguns microorganismes després de la ingestió d'aliment, o els vacúols contràctils relacionats amb la expulsió a l'exterior de productes d'eliminació.
En canvi en els vegetals el suc vacuolar pot contenir sals minerals, glúcids, olis, resines, substàncies proteiques, pigments, tanins, alcaloides... Normalment la cèl·lula vegetal jove té molts vacúols petits que augmenten de tamany i es fusionen mentre aquella creix, fins a formar-se'n un de sol que ocupa un gran part del volum cel·lular.

 

A

B

Vacúols

Esquerra: Dibuixos 
esquemàtics.
A. Vacúol
B. Cèl·lula vegetal

Dreta: Microfotografia.
(Vacúol en color més fosc)


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes