Endarrere
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços
Avaluació

Endavant

 

 
Per tal de treballar aquestes pàgines amb els alumnes es proposa una guia didàctica amb un treball en set sessions en les quals han d'anar llegint els continguts i fixant-se en els dibuixos i fotografies per tal de contestar el qüestionari. 

Cada sessió d'una hora estaria estructurada així:

  • 10 minuts per tal d'arribar a l'aula, engegar l'ordinador, connectar-se a Internet, tancar-lo al final i recollir.
  • 15 minuts per tal de navegar per les pàgines (si la xarxa va bé).
  • 35 minuts per contestar les activitats.
Els alumnes poden seure de dos en dos però haurien de contestar les preguntes individualment.

Les activitats estan en Word i les podeu baixar comprimides en format zip. Per descomprimir el document necessitareu el programa Winzip. Podeu trob

El contingut de les activitats, tal i com es presenten, es proposen per a segon cicle de ESO. Malgrat tot també pot ser treballat amb alumnes de primer cicle. Com que el document és redactat en Word el professorat de primer cicle pot eliminar aquelles activitats que consideri poc adients i, inclús, pot fer més suaus les sessions possiblement per la menor experiència d'aquests alumnes en el maneig dels ordinadors.

A cada sessió s'especifica les pàgines que cal visitar, les activitats bàsiques (obligatòries per tots) i activitats d'ampliació per aquells alumnes que acaben en poc temps.

Cal tenir present que aquesta guia només és una proposta. Cada professor o professora pot adaptar l'estructuració i les preguntes dels qüestionaris a la seva realitat de centre i d'alumnes.
 

   Activitats en català. Cliqueu al botó vermell.

Activitats en castellà. Cliqueu al botó vermell.
 
 

Si cliqueu al botó vermell anireu directament als encreuats en anglès que proposa la sessió 7.
 


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes