Endarrere
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços
Avaluació

Endavant

 

 
Quan parlem de les formes de les cèl·lules podem dir que no hi ha una forma única, sinó que n'hi ha de molt diverses: esfèriques, allargades, cúbiques, estrellades... Moltes vegades la forma ve determinada pel lloc que ocupa en l'ésser viu on es troba, o bé per la funció que hi fa. En canvi els microorganismes, éssers vius unicel·lulars, no venen determinats per aquests aspectes, sinó pel seu hàbitat i per la seva necessitat de desplaçament. Tot i això sempre podem trobar formes que semblen més fruit de l'estètica o del disseny i que ens sorprenen per la seva bellesa.

Pel que fa a la mida la immensa majoria són microscòpiques i molt petites tot i que n'hi ha algunes que poden visualitzar-se a ull nu. Fixeu-vos en la taula.
 

TAMANY DE DIFERENTS TIPUS DE CÈL·LULES
  Cèl·lules Tamany
  Bacteris 1-5 micres (1-5 · 10-3mm)
  Glòbuls vermells 7 micres (7·10-3mm)
  Cèl. nervioses humanes 160 micres (1'6 · 10-1mm)
  Ameba (protozou) 1 mm
  Cèl·lules Tamany
  Òvul de gallina (rovell)  3 cm
  Òvul d'estruç (rovell)  8 cm
  Alga acetabulària 10 cm
  Neurones de balena 30 cm

Fins que es va inventar el microscopi electrònic els científics creien que totes les cèl·lules eren variacions d'un model bàsic format per tres parts:

  • Membrana, capa que limita la cèl·lula.
  • Citoplasma, líquid gelatinós que ocupa l'interior de la cèl·lula i té orgànuls.
  • Nucli, separat del citoplasma per una membrana i responsable de guardar el material genètic.


La invenció del microscopi electrònic va significar un pas de gegant en la investigació cel·lular i va permetre descobrir que hi havia dos tipus d'estructura cel·lular clarament definides: les cèl·lules eucariotes i les cèl·lules procariotes. Per altra banda va poder-se investigar més a fons l'estructura de la membrana, dels orgànuls, del nucli...

  Si cliqueu al botó vermell trobareu més informació sobre les tres parts de la cèl·lula: membrana, citoplasma i nucli.

  Si cliqueu al botó vermell trobareu més informació sobre la cèl·lula procariota i la cèl·lula eucariota.


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes