Endarrere
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços
Avaluació

Endavant

 

 
Esquerra: Cèl·lula del fetge

Rosa: Citoplasma
Vermell: Mitocondris
Verd: Reticle endoplasmàtic
Blau cel: Ribosomes
Rosa: Nucleoplasma
Blau fosc: Cromatina i nuclèol

9.400 augments

Dreta: Cèl·lula vegetal

S'hi observa la gruixuda paret cel·lular, un gros vacúol  de color blanc, sis cloroplasts de color fosc i allargats, uns quants mitocondris entre el nucli i el vacúol,  el nucli amb els granets de cromatina i un nuclèol.

Esquerra: Mitocondri, vista frontal

S'hi observa la membrana i com les crestes són prolongacions cap a l'interior. L'espai interior entre crestes és la matriu.

Dreta: Protozou, ameba

L'ameba és un microorganisme unicel·lular que pot viure en aigua dolça, al mar o en terra humida. 
S'hi aprecia un gros vacúol a la zona central, de color blanc i molt esfèric. El nucli és a la seva dreta, una zona difosa de color verdós. La característica pròpia de les amebes és que la fina membrana s'allarga tot formant uns braços o pseudopodis que li serveixen tant per desplaçar-se com per fagocitar aliment.

Esquerra: Cilis

D'altres éssers unicel·lulars tenen la membrana coberta de nombrosos pèls anomenats cilis. El seu moviment harmònic permet el desplaçament del microorganisme en una o altra direcció.

Dreta: Espermatozoide a sobre la membrana d'un òvul

Un altre sistema diferent de desplaçament cel·lular són els flagells, llargs filaments que l'impulsen en una direcció determinada. El seu nombre és petit, d'un a quatre flagells.

Esquerra: Nucli d'una cèl·lula del fetge

Verd: Citoplasma
Verd fosc: Ribosomes
Blau: Porus de la membrana nuclear

73.200 augments


 
Esquerra: Glòbuls vermells travessant un capil·lar

Dreta: Glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes (color violeta)

Esquerra: Glòbul blanc fagocitant una cèl·lula de llevat

Dreta: Cromosoma X (gran) i cromosoma Y (petit)


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes