Els mitocondris són orgànuls cel·lulars que tenen forma allargada, com un bastonet. Es troben repartits per tot el citoplasma. El seu nombre és alt en general, tot i que varia d'unes cèl·lules a d'altres.
Tenen una estructura complexa. Són envoltats per dues membranes, l'exterior és llisa i la interior té nombrosos plecs anomenats crestes. L'espai interior, anomenat matriu, és ple d'un líquid amb nombroses substàncies dissoltes. Cal remarcar especialment que dues d'aquestes substàncies són Àcid desoxiribonucleic (ADN) i Àcid ribonucleic (ARN) diferents dels que hi ha al nucli.
Els mitocondris tenen una importantíssima funció. Realitzen un conjunt de processos químics anomenats respiració cel·lular, amb la qual es proporciona a la cèl·lula l'energia necessària per a realitzar totes le seves activitats.

 
Mitocondri

Esquema de les parts 
d'un mitocondri


 
Mitocondris
 

A dalt: Microfotografia 
d'un mitocondri. 
Secció longitudinal

A baix: Microfotografia 
d'un mitocondri (en vermell).
Secció frontal.
190.920 augments

 


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes