Endarrere
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços
Avaluació

Endavant

 

 
Aquestes són les característiques pròpies de les cèl·lules animals: 
  • Tenen la membrana plasmàtica, sense d'altres cobertures.
  • No tenen cloroplasts i, per tant, no realitzen la fotosíntesi.
  • Tenen pocs vacúols i força petits.

 
En aquesta fotografia podem veure un exemple de cèl·lula animal. En concret és una cèl·lula de l'intestí humà vista al microscopi electrònic a 26.000 augments.
Si voleu saber més informació dels orgànuls cel·lulars cliqueu a sobre dels nombres vermells.

 

 
1 Cromatina
2 Nucleoplasma
3 Membrana nuclear
4 Reticle endoplasmàtic
5 Ribosomes
6 Aparell de Golgi
7 Vesícules de secreció
8 Lisosoma
9 Mitocondri
10 Membrana cel·lular

 

NucliMembranaCitoplasmaMembrana
 
 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes