Els cromosomes són els orgànuls cel·lulars que contenen els materials portadors de l’herència biològica. Es troben en el nucli i tenen forma de bastonet allargat o filamentós. Químicament estan formats per una doble cadena d'ADN (Àcid desoxiribonucleic). Només poden veure's clarament durant els processos de divisió cel·lular, ja que si no el material es troba dispers i granulat formant la cromatina. Quan apareixen tenen la forma de dos corpuscles cilíndrics amb un estrenyiment anomenat centròmer que els divideix en dos braços.
Els bacteris solen tenir un sol cromosoma, però en els organismes superiors la quantitat de material genètic és molt gran i l'ADN es reparteix entre diversos cromosomes.
Tret dels casos en què hi ha anomalies, el nombre de cromosomes és el mateix en tots els individus d’una espècie. Mireu la taula i compareu-ne el nombre de cromosomes.
 
  Espècie                           Nombre de cromosomes
  Gènere humà    46 cromosomes
  Ximpanzé    48 cromosomes
  Goril·la    46 cromosomes
  Gos    78 cromosomes
  Gat    38 cromosomes
  Cavall    66 cromosomes
  Espècie                          Nombre de cromosomes
  Abella 16 cromosomes
  Mosca de la fruita  8 cromosomes
  Ànec 80 cromosomes
  Colom 80 cromosomes
  Blat de moro 20 cromosomes
  Pèsol 14 cromosomes

Com es pot veure, cada espècie té un nombre determinat de cromosomes tot i que aquest mateix nombre pot coincidir amb d'altres espècies. Cada espècie és diferent d'una altra no només pel nombre de cromosomes sinó pel material genètic contingut en ells.
La informació continguda en els cromosomes marca tots i cadascun dels caràcters de l'ésser viu, són com els plànols que té un constructor abans de fer un edifici. En el gènere humà, per exemple, els 46 cromosomes determinen el color dels ulls, el grup sanguini, el color dels cabells, l'alçada potencial, la forma de les orelles..., però també aspectes tan bàsics com són tenir dos pulmons, tenir un cor dividit en quatre cavitats, tenir uns glòbuls blancs que ens defensin dels microorganismes, tenir quatre extremitats amb mans i peus...
En el cas d'éssers vius amb reproducció sexual (mascle i femella) el nombre de cromosomes és parell, la meitat proporcionada per l'espermatozoide del pare i l'altra meitat per l'òvul de la mare. Per això es parla de parelles de cromosomes. Els homes i les dones tenim 23 parelles de cromosomes, la meitat proporcionats pel nostre pare i l'altra meitat per la nostra mare.
La combinació dels cromosomes també determina el sexe dels individus. Per exemple, en el cas del gènere humà els homes i les dones tenen els mateixos cromosomes excepte un, que és el que determina el sexe de l'individu. A la parella 23 de les dones els cromosomes són iguals i se'ls anomena XX. En els homes la parella 23 està formada per dos cromosomes diferents i se'ls anomena XY. Els altres 44 cromosomes són iguals entre dones i homes.


 


A sobre: Cromosomes humans
vistos al microscopi òptic
després de la replicació.
1000 augments
Esquerra: Esquema de 
l'estructura 
dels cromosomes

A. Cromosoma abans de
la replicació.
B. Cromosoma després de
la replicació, format
per dues cromàtides.
C. Disposició de la doble
cadena en un cromosoma.

1. Braç curt o "p"
2. Centròmer
3. Braç llarg o "q"


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes