El nuclèol és un petit corpuscle més o menys esfèric que pot trobar-se a l'interior del nucli.
Pot haver-n'hi un o més d'un i normalment es presenta a tot tipus de cèl·lules. 
Són uns corpuscles bastant densos i estan formats per proteïnes, Àcid desoxiribonucleic (ADN) i Àcid Ribonucleic (ARN). La funció del nuclèol és sintetitzar el material que més endavant formarà part dels ribosomes.
En la fotografia de la cèl·lula animal de l'intestí el nuclèol no és visible tot i que en general es visualitza amb facilitat.

 
Nuclèol

Esquerra: Microfotografia del nucli.

Dreta: Dibuix esquemàtic. 

Compareu les dues imatges i observeu al dibuix les mateixes 
parts que a la fotografia.


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes