Endarrere
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços
Avaluació

Endavant

 

 
Les característiques pròpies de les cèl·lules vegetals són:
  • A més de la membrana plasmàtica igual a la de les cèl·lules animals tenen una altra coberta  anomenada paret cel·lular. La paret cel·lular és formada en gran part per un glúcid anomenat cel·lulosa. La cel·lulosa serveix de protecció a la cèl·lula i li dóna forma. La planta aconsegueix el suport gràcies a la paret cel·lular de les seves cèl·lules. La cel·lulosa la trobem en la nostra vida quotidiana en coses tant diferents com en el paper (aprofitant la seva rigidesa), en els bolquers i compreses (aprofitant les seves propietats absorbents) i en els cereals de l'esmorzar amb la paraula fibra (afavoreix el trànsit intestinal).
  • En el citoplasma de les cèl·lules verdes hi trobem uns orgànuls d'aquest color anomenats cloroplasts, molt importants perquè fan un procés anomenat fotosíntesi. Les cèl·lules vegetals que no són verdes no tenen cloroplasts, per exemple les d'una arrel o les de la ceba (segur que les heu vist al microscopi i no heu trobat cloroplasts).
  • En les cèl·lules vegetals acostuma a haver-hi un gran orgànul anomenat vacúol.

 
En aquesta fotografia podem veure un exemple de cèl·lula vegetal. En concret és una cèl·lula de soja visualitzada amb el microscopi electrònic a 9.000 augments.
Si voleu saber més informació dels orgànuls cel·lulars cliqueu a sobre dels nombres vermells.

 

 
1. Nuclèol
2. Nucleoplasma
3. Membrana nuclear
4. Cloroplast
5. Ribosomes
6. Vacúol
7. Grana (cloroplast)
8. Paret cel·lular
9. Mitocondri
10. Membrana plasmàtica

Paret cel·lularParet cel·lularMembranaNucli
 


ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes