PROJECTES SINGULARS MODALITAT B

PROJECTES SINGULARS

Anomenarem Projecte singular a les experiències educatives compartides, adreçades a l'alumnat de segon cicle d'ESO, amb dificultats d'integració a l'aula ordinària, que resta unes hores fora del centre per realitzar sessions formatives dirigides al coneixement del món laboral. Són experiències coogestionades entre els IES i d'altres institucions. Tenen com a finalitat ajudar a l'obtenció del graduat d'ESO.

 

Projectes Delegació Territorial de Tarragona

 

A la Delegació territorial de Tarragona,es localitzen 9 projectes singulars, entesos com modalitat B dels programes de diversificació curricular

 

Dins l'àmbit de la Delegació territorial de Tarragona hem localitzat nou projectes singulars cogestionats amb els Ajuntaments i un signat pel curs vinent .

S'entén com a modalitat B dels programes de diversificació curricular

Els centres podran organitzar programes de diversificació curricular de dues modalitats:

Modalitat A: són els que es desenvolupen en la seva totalitat en el centre educatiu

Modalitat B: són els que estan gestionats pel centre educatiu , però en què l'alumnat cursa part o la totalitat de l'àmbit pràctic amb activitats externes al centre. L'horari d'aquestes activitats externes ha de ser com a màxim el 40% de l'horari lectiu.

 

Projectes singulars, entenent-los com els cogestionats amb els Ajuntaments.

 

Nom

Any d'inici

Descripció.

1

Tastet d'oficis Reus

2003-2004

Un grup d'alumnat surt del Centre per anar a "tastar" un o dos oficis, un per quadrimestre. Hi ha alumnat que pertany a aules obertes ( si el centre en té) i d'altre que no. No és un requisit indispenable.

Actualment forma part del Pla d'entorn

2

Crèdits d'aprenentatges socials. Reus

(1r cicle d'ESO).

2005-2006

Estràtegia dirigida a alumnat de primer cicle, per tal de fomentar les habilitats socials.

Es realitzen fora del Centre

Actualment forma part del Pla d'entorn

3

Pràctiques a l'empresa Riudoms

2006-2007

Projecte integrat dins l'aula oberta. Els alumnes durant el tercer trimestre, van a aprendre un ofici a una empresa del poble. Al final de l'experiència han de presentar un treball sobre el que han fet

4

Pla d'entorn L'Espluga de Francolí

2006-2007

Un grup d'alumnes del Centre realitza una tasca diferenciada, encaminda a la formació personal en habilitats socials.

5

Aula 15 o aula de projectes IES Gaudí

2006-2007

Una de les modalitats del Programa de diversificació i dins de l'aula oberta , l'alumnat durant tot el curs fa d'aprenents en una empres. Al llarg de l'any passen per dos oficis

La resta d'alumnat de diversificació , que no és del grup d'aula oberta, participa en el projecte Tastet d'oficis.

6

Tastet d'oficis Cambrils

2007-2008

Un grup d'alumnes proposat pels centres té la possibilitat de coneixer i experimentar diferents oficis.

No són alumnes d'aula oberta.

7

Coneix i decideix Tarragona

2008-2009 prova pilot

S'organitzen grups de com a màxim 8 alumnes. Cada grup d'alumnes, conduït pel professor de referència del centre educatiu, visiten un tastet, les sessions les dirigeix el mestre de taller especialista en l'ofici.

Existeix una etapa prèvia i una de final en cada sessió, en la qual cal treballar prèviament conceptes sobre habilitat i actituds per la realització del tastet i una d'anàlisi final on cada alumne/a ha de valorar la participació i l'aprofitament del tastet en la seva vida personal i curricular.

Aquesta activitat froma part delPla d'entorn .

8

Tastet d'oficis Valls

2008-2009 prova pilot

Un grup d'alumnes proposta pels centres pot conèixer de primera mà alguns oficis del mercat laboral. El tercer trimetre totes les tardes . Integrat dins del Pla d'entorn. Alguns són alumnat d'aula oberta i d'altres no.

9

Tastet de Falset

2008-2009

Projecte integrat dins l'aula oberta. Els alumnes individualment durant tot el curs, les tardes del dijous, van a aprendre un ofici a una empresa del poble.

10

Aprendre l'ofici del forjat

2009-2010

Pendent de realització

 

Antecedents

Per a centrar-nos en el tema , el primer que hem de fer és buscar el naixement , que el podem trobar en aquest llibre , que s'ha extés com a taca d'oli .

 

Pagines_1_40 Pagines_41_55 Pagines_57_91_anexe1 Pagines_92_124_anexe2