CIRCUMCENTRE    (9/9)


r1205 incentre, triangles ortològics
r1212 peus de les altures, circumferència dels 9 punts, punts concíclics
r1221 triangle antipedal, triangle circumcevià, perspectiva
r1224 triangle tangencial, punt X(110)
r1232 baricentre, ortocentre
r1278 punts isogonals, circumferència circumscrita
r1321 triangle circumcevià
r1323 triangle circumcevià, triangle cevià
r1333 altures, triangles semblants
r1336 circumferència circumscrita, triangles porístics, el·lipse de MacBeath, baricentre, ortocentre
r1337 triangle cevià
r1339 triangle cevià, circumferència circumscrita, triangle antimedial, triangles homotètics
r1351 recta de Simson, punt X(100), incentre
r1356 triangle circumcevià, recta d'Euler
r1359 peus de les altures, incentre, punt X(65)
r1368 perspectiva, triangles semblants
índexs
1 2 3 4 5 6 7 8 9