CIRCUMCENTRE    (4/9)


r447 triangle antimedial, circumferència circumscrita, ortocentre, recta de Brocard
r450 circumferència circumscrita, ortocentre, punt isogonal de l'infinit, punts isogonals, cònica circumscrita
r451 perspectiva, hipèrbola de Jerabek
r452 perspectiva, punt de Kosnita
r470 punts de Vecten, quadrats de Vecten
r472 incentre, ortocentre, noucentre
r483 punts isogonals, circumferència circumscrita, triangle cevià, ortopol
r490 triangle cevià, ortocentre, punts isotòmics, triangle antimedial
r493 quadrats de Vecten, simedià, triangles homotètics
r495 quadrats de Vecten, simedià, recta d'Euler, triangles homotètics
r502 circumferència circumscrita, incentre, excentres, ortocentre, punt X(84)
r518 punt isogonal de l'infinit, punts isogonals, triangle circumcevià
r519 punt isogonal de l'infinit, punts isogonals, triangle circumcevià
r529 simedianes, punt de Kosnita
r551 ortocentre, simedià, punt de Nagel, triangle tangencial, punt X(64)
r562 baricentre
r563 punts isogonals, ortopol
r569 triangle tangencial
r586 peus de les altures, ortocentre
r588 noucentre
r591 punt X(403), punt X(125), circumferència dels 9 punts, punts concíclics
r595 excentres, punt de Bevan, punt de De Longchamps, punt X(84), punts isogonals, estructura dèsmica
d punt X(650)
r619 circumferència circumscrita, ortopol, punt de Prasolov
índexs
1 2 3 4 5 6 7 8 9