CIRCUMCENTRE    (3/9)


r292 punt X(403), peus de les altures
r296 punts isogonals
r299 punt de Kosnita, circumferència circumscrita, punts inversos
r300 punt de Kosnita
r301 circumferència circumscrita, triangle medial, punt de Schoute
r304 punt X(186)
r302 punt llunyà, triangle tangencial
r308 punt X(265), noucentre, punt X(125), punt X(110)
r313 punt de Feuerbach, incentre, ortopol
r322 circumferències de Neuberg, triangles ortològics, tercer punt de Brocard
r323 triangle de contacte interior, incentre, circumferència circumscrita, ortocentre
r326 punts isogonals, punts isotòmics, punt X(184), baricentre, ortocentre, producte cevià
r330 punt de Kosnita
r336 triangle de Grebe, recta de Brocard
r338 perspectiva, triangle antipedal
r352 triangle òrtic, punt X(24), triangles homotètics
r353 triangle tangencial, triangles homotètics
r368 baricentre, altures, ortocentre, punts isogonals, estructura dèsmica
r377 ortocentre, punt de Feuerbach, punt de Nagel, punt X(104)
r380 ortocentre, recta d'Euler, estructura dèsmica
r382 triangles de Fermat, punts isodinàmics, estructura dèsmica
r399 triangle anticevià, incentre, punt de Schiffler
r400 circumferències exinscrites, altures, ortocentre
r419 triangles de Fermat, perspectiva, punts isogonals, punts de Napoleó
r420 triangles de Fermat, punts isodinàmics
r426 ortocentre, circumferència circumscrita, triangle cevià
índexs
1 2 3 4 5 6 7 8 9