CIRCUMCENTRE    (8/9)


c26 simedià
c27 altures
r1074 triangle pedal, triangles ortològics
r1079 triangle cevià, circumferència circumscrita, baricentre, incentre, punt de Gergonne, circumferències tangents
r1080 triangle cevià, circumferència circumscrita, baricentre, incentre, simedià, circumferències tangents
r1081 incentre, triangle de contacte interior, triangle incèntric
r1086 excentres, triangle cevià
r1087 excentres, triangle cevià, punt X(500), punts concíclics
r1101 punts ortoassociats, punt X(403)
r1117 triangle cevià, triangles ortològics
r1118 triangle cevià, punt de Gergonne, punt X(80), perspectiva, incentre
r1119 triangle cevià, triangles ortològics, circumferència circumscrita, punt de De Longchamps
r1137 recta de Lemoine, circumferències de Lucas, perspectiva
r1166 triangle de contacte interior, incentre, perspectiva, recta d'Euler
r1168 baricentre, simedià, punt de Weill, hipèrbola de Jerabek
r1172 cònica inscrita, perspector, retrocentre, punt X(125), hipèrbola de Jerabek
r1178 peus de les altures, incentre, triangle de contacte interior,triangles homotètics
r1179 peus de les altures, incentre, noucentre
r1180 peus de les altures, incentre, noucentre, triangles ortològics
r1181 peus de les altures, circumferència circumscrita, circumferència dels 9 punts, circumferències tangents
r1182 peus de les altures, noucentre
r1183 peus de les altures, noucentre, baricentre, quocient cevià
r1186 punt X(184), triangles homotètics
r1187 punt X(125), triangle medial, triangles homotètics
r1188
índexs
1 2 3 4 5 6 7 8 9