APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part II > comprensió > obtenir implicacions 
PART II
 
 
OBTENIR LES IMPLICACIONS RELLEVANTS

L'obtenció de les implicacions rellevants està fortament vinculada a l'aplicació dels dos principis anteriors, de pertinença i de caritat.

Ja s'ha advertit de la importància del context a l'hora de fixar allò que es diu. No tot el que es vol dir s'expressa en el significat literal de les paraules.

Moltes vegades allò que es vol dir:

a. se segueix d'allò que efectivament es diu; i/o
b. es pressuposa en allò que es diu.

És necessari ser capaç de copsar tota aquesta informació perquè es produeixi comprensió.


a. Obtenir allò que se segueix d'allò que es diu

Aquí cal tenir en compte, per descomptat, les el·lipsis, però no només les el·lipsis. La determinació de les implicacions té a veure sovint amb els dos principis anteriors (de pertinença i de caritat).

Suposem el següent diàleg:

HERIBERT:
Ve puntual el tren?
SOFIA:Em sembla que avui també arribaré tard a la feina.

La Sofia no respon directament al que se li demana, però és clar que del context se segueix que el tren sí ve tard. Diversos recursos comunicatius (ironia, dobles sentits, etcètera) requereixen sovint no només interpretar literalment allò que se'ns diu, sinó anar més enllà i copsar-ne les implicacions rellevants.

Hi ha diferents teories complexes al respecte de com determinar aquest contingut així comunicat, però per al que ens interessa aquí basta amb tenir present la necessitat de ser sensible al context per obtenir aquesta informació.


b. Obtenir allò que es pressuposa en allò que es diu

Novament el context i els principis anteriors (de pertinença i de caritat) són aquí rellevants. Del que es tracta és de recuperar aquella informació que d'alguna manera està present en el context, i que és necessària per poder interpretar adequadament allò que se'ns diu.

Suposem el següent diàleg:

HERIBERT:
Ha vingut l'electricista?
SOFIA:Encara no; no podré imprimir els documents.

La manera més plausible d'interpretar aquest diàleg és assumir una situació prèvia en la qual no hi ha corrent elèctric i, per tant, no funcionen els ordinadors. És necessari aquest marc contextual (o algun d'anàleg) per comprendre sense dificultat allò que se'ns diu.

Com abans, també aquí ha diferents teories complexes al respecte de com determinar aquest contingut, i novament també ens serà suficient tenir present la necessitat de ser sensible al context per obtenir aquesta informació.