F I L O È T I C A
Web de materials i recursos de FILOsofia i ÈTICA per a la reflexió

DILEMES BIOÈTICS I TECNOÈTICS

Aquests són alguns dels possibles temes de debat a classe, amb algunes indicacions sobre els materials de suport que es poden fer servir.

És ètic crear quimeres -combinacions d'animals i humans-  com a peces de recanvi o per a fer les feines més dures? Tenen drets els animals?

Material de suport:

A Bèlgica la llei sobre el transplantament d'òrgans disposa que tothom és donant potencial si no ha firmat cap document en contra. Seria recomanable aplicar-ho a tots els països?

Material de suport:

Seria desitjable establir un control de natalitat  mundial  per tal d'aturar la superpoblació? Quin és el futur de la naturalesa humana?

Material de suport:

  • LLIBRES: HABERMAS, Jürgen. El futur de la naturalesa humana.¿Envers una eugenèsia liberal? Traducció Pere Fabra i Daniel Gamper.  Ed. Empúries, Col·lecció Biblioteca Universal. nº: 167 2002. ¿Quin és el paper de la filosofia davant la investigació i la tècnica genètiques? L'autor entra de ple en aquest debat, i aclareix temors i obre perspectives.

  • DOCUMENTS:
    HABERMAS, Entre democracia y genética
    Entrevista con Alexandra Laignel-Lavastine. Publicada en Le Monde, 20 de diciembre 20  Trad. Ramon Alcoberro
    Una defensa de l'avortament Judith Jarvis Thomson (Aparegut originalment a la revista Philosophy & Public Affairs 1, núm 1, 1971) Traducció: Ambròs Domingo

Es recomanable donar llibertat per triar el sexe dels fills, per realitzar fecundacions in vitro a parelles amb dificultats per tenir fills, per clonar altres éssers vius?

Material de suport:

Els avenços científics i tècnics ajuden cada cop més a allargar la vida dels humans, seria convenient per a la supervivència de l'espècie humana viure més anys?

Material de suport:

 

A partir de l'estudi del sistema neurològic i del genoma humà es podrà arribar a identificar els gens que controlen les emocions, seria ètic alterar aquests sistemes neurològics i genètics per tal de suprimir l'agressivitat, el dolor...?

Material de suport:

 

Té dret una persona a renunciar a la seva vida? Quin és el paper de l'ètica en el dret a morir dignament?

Material de suport:

Per a més informació sobre temes de bioètica  podeu consultar els apunts sobre el tema i sobre el que han dit grans pensadors com: J.Ellul i H.Jonas, P.Singer; al web de Ramon Alcoberro: http://alcoberro.cat

Altres webs d'interès:

http://www.bioeticanet.info: articles, documents sobre eutanàsia, clonació, genètica, transplantaments, reproducció assitida...
http://www.bioetica.org/: articles de bioètica, comitès, enllaços.

http://www.sibi.org: Societat internacional de bioètica.
http://www.bioeticaweb.com/: Una web per pensar i dialogar sobre bioètica. Centre de documentació.
http://www.ub.es/fildt/bioetica.htm: Articles, bibliografia, observatori de bioètica des de l'UB
http://www.tecnoetica.com/:  Institut de Tecnoètica.Centre d'estudis sobre tecnologia i humanisme.
http://www.infogenetic.com: el portal de divulgació científica de Jesús Purroy . Projecte genoma humà, ètica...