Maltractament entre alumnes
Bullying

Guies pràctiques

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

En aquest apartat hi ha les guies pràctiques que hem anat el·laborant per donar a conèixer el fenomen. Estan adreçades als pares i als alumnes. Les adrecades als alumnes estan pensades per ser treballades a tutoria, amb tot el grup classe.

Les guies per als alumnes estan editades per ser impreses a dues cares i grapades pel mig en forma de quadern.

El maltractament entre alumnes. Guia per a les famílies.

Tractem-nos bé. Guia per als alumnes de primària.

I tu, què hi pots fer? Guia per als alumnes de secundària.

No t'enredis a la xarxa. Guia per treballar el ciberbullying amb els alumnes de cicle superior de primària i ESO.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___