Maltractament entre alumnes
Bullying

Enllaços

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

Maltractament entre alumnes. És la nostra pàgina d'inici. Conté informació i recursos per treballar amb els alumnes, el professorat i els pares. Versió en català i castellà.

International Observatory on Violence in School. Hi ha articles i treballs d'investigació molt interessants de l'Observatori Internacional.

Bully Free World.P´gina d'EUA amb recursos per afrontar el bullying des de la perspectiva de l'alumnat amb necessitats educatives especials i dificultats d'aprenentatge.

Bullying Blocking. Pàgina australiana amb recursos per al professorat i els pares.

Edualter. Molts recursos i materials per a l'educació per a la pau, la interculturalitat i el desenvolupament. Conté un apartat de Resolució de conflictes i mediació.

Stop al Bullying Portal socioeducatiu de l'Ajuntament de Santurtzi (País Basc) amb informació i materials per afrontar l'assetjament escolar.

Súmate Portal de recursos per a la comunitat educativa sobre convivència.

Síndic de greuges. És una pàgina de l'Adjunt del Síndic per a infants i joves. La seva feina és vigilar que es respectin els drets de tots els nens i les nenes. A través de la pàgina podeu fer una queixa i/o donar la vostra opinió.

Visionary és un projecte europeu de cooperació centrat en la prevenció del bullying i la violència a les escoles, dirigit al professorat, alumnat i pares i mares, gent experta i qualsevol persona interessada en el tema. Presenta una información estructurada, facilita l'intercanvi d'opinions i estableix una xarxa de persones i institucions nacional i internacional.

Teacher's TV. Pàgina en llengua anglesa per a professors de primària i secundària. Recull una mostra de bones pràctiques educatives d'allò més divers en video. Inclou un apartat sobre el bullying.

Clikasalud. Pàgina del Grup Apgar i Adeslas amb materials d'autoavaluació i autoajuda per als alumnes.

Programa "Violència Tolerància zero" amb espais de participació on es pot opinar sobre el tema i activitats interactives.

Blog personal de María-José Díaz Aguado, catedràtica de Psicologia de l'Educació a la Universidad Complutense de Madrid. Conté gran quantitat de material per a la prevenció, contenció i eradicació de la violència.

US. Department of Healt and Human Services. Pàgina en llengua anglesa (té un apartat per a pares en castellà). Permet visionar 12 històries animades de bullying (webisodes) que representen situacions de bullying, entre d'altres possibilitats interactives. Hi ha la transcripció del text.

National Youth Violence Prevention. Pàgina en llengua anglesa i castellana amb recursos i materials. Va sorgir com a resposta als tràgics fets de la Columbine High School del 1999.

Services à la famille. Pàgina canadenca en llengua francesa i anglesa. Planteja de manera didàctica els diferents rols que hom pot jugar en una situació de bullying.

BBC. Pàgina de la BBC en llengua anglesa amb una guia per alumnes i diferents recursos.

Bullying: intimidación y maltrato entre el alumnado. Llibre de José Maria Avilés, editat pel sindicat STEE-EILAS. Interessant per la seva claretat, brevetat i rigor.

ONG Protégeles. Treballa la prevenció i seguretat infantil. Amb el suport del Defensor del menor de la Comunidad de Madrid i el Gobierno de La Rioja.

US. Department of Education. Informació, video, jocs i recursos didàctics interactius en castellà.

Programa Educativo de Prevención del Maltrato entre compañeros y compañeras. Sota el títol "La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla" Rosario Ortega i col·laboradors de la Universitat de Sevilla, presenten un programa global de convivència i prevenció de la violència. Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia.

Convivencia escolar y prevención de la violencia. Publicació del Ministerio de Educación, elaborat per María José Díaz-Aguado de la Universitat Complutense de Madrid.

Defensor del Poble del País Basc. Conté informació sobre el maltractament entre iguals en els centres educatius, informes i diferents materials didàctics.

Bullying. Propuestas para la detección y la intervención. Web del CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra).

Centro "Reina Sofia" para el estudio de la violencia. Realitza investigacions científiques sobre els factors de la violència (causes, objectius, contextos).

Prevenció de risc escolar. Dedicada a la prevenció dels riscos a l'escola i a la promoció d'escoles i centres educatius saludables. Té publicacions i material didàctic sobre convivència.

Francisco Romero. Treball realitzat en el curs 2000/1.

Convivencia Escolar: un enfoque práctico. Cliqueu sobre publicaciones i entre altres documents interessants podeu descarregar aquesta publicació coordinada per Javier Esperanza que descriu diferents programes d'intervenció.

Cruz Roja Española. Entre d'altres us podeu baixar un llibre molt interessant de Rosario Ortega, Rosario del Rey i Paula Gómez: Estrategias educativas para la prevención de la violencia: Mediación y diálogo.

Identidad para ellos. Web de l'associació asturiana per a la prevenció del maltractament i la defensa dels drets del menor. Interessant l'apartat "Informes".

Climatscolaire. Web dels Services de la Jeunesse de Neuchâtel i Genève. Recursos per la millora del clima escolar i la convivència a l'escola.

Observatori Català de la Joventut. Web de la Generalitat de Catalunya. Recull de treballs d''investigació sobre educació i cultura; alguns d'ells fan referència al tema.

Kidscape Organització anglesa dedicada a prevenir el bullying i l'abús sexual infantil. Té links interessants com la Anti-bullying Alliance que detalla més de 50 organitzacions del Regne Unit. Hi ha una presentació en diferents llengües: àrab, bengalí, xinès, farsi, hindi, panjabi, rus, turc, urdú i ioruba.

Cyberbullying. Molta informació sobre aquesta nova manifestació del fenomen i links relacionades.

Department of Health South Australia. Promoció de la salut mental en nens i joves, amb apartats per a pares, professionals, nens i adolescents. Conté un apartat sobre el bullying.

Abrapia. Associació Brasilera de protecció a la Infància i l'adolescència. Entre d'altres temes relacionats amb la violència conté un programa de reducció del comportament agressiu entre estudiants.

Antibullying Network. Xarxa antibullying de les escoles escoceses on mestres, pares i alumnes poden compartir idees i fer suggeriments sobre com afrontar el bullying.

Aquilone Blu. Web italiana amb dades sobre el bullying (bullismo) a Itàlia, amb articles i bibliografia.

Commissión Scolaire de Montréal. Web en llengua francesa. Us podeu baixar propostes i publicacions sobre el bullying i la violència en general.

Bullying in Schools and What To Do About it. Compilat pel prof. Ken Rigby, de la Universitat de South Australia conté informació i recerques sobre el bullying, amb suggeriments pràctics per afrontar-lo.

Bullying UK. Conté informació per a pares i nens per afrontar el bullying i el ciberbullying a l'escola. També inclou informació sobre el bullying racista.

Bullying.org. Web del Canadà amb recursos per treballar amb alumnes. Com a curiositat: trobareu jocs tipus "laberints" on t'has d'escapar dels "bullies".

Tackling Violence in Schools on a European wide Basis. Es tracta d'un projecte de recerca europeu sobre el bullying i la violència a Europa. El projecte, hostatjat pel Goldsmiths College, de la Universitat de Londres recull les rercerques i informes de cadascun dels grups dels 17 països membres que hi han participat.

Don't suffer in silence . Conté un pack antibullying per a les escoles coordinat pel professor Peter Smith, amb informació per a alumnes, mestres i pares. Podeu baixar-vos un video amb nois i noies que expliquen les seves experiències.

Nature and Prevention of Bullying Projecte de recerca promogut per la Unió Europea per investigar les causes i la naturalesa del bullying i l'exclusió social a les escoles, per tal d'instaurar mesures preventives. El projecte va acabar el 2001 però les pàgines Web recullen algunes de les seves conclusions.

No blame approach. Pàgina dels creadors del No Blame Approach for Bullying. Maines, B., Robinson, G. (1991). Tractament del maltractament entre alumnes des d'una perspectiva no culpabilitzadora. Llengua anglesa.

Bullying Intervention Strategies That Work. Pàgina de Education World de la University Walden (Chicago, USA). Entre altres recursos diversos per als educadors, inclou aspectes del bullying i explica les característiques del programa de Dan Olweus.

Si coneixes pàgines interessants que no són a la llista, envia un correu i les inclourem.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___